Fotosoutěž

Správa KRNAP, redakce měsíčníku Krkonoše – Jizerské hory, vyhlašuje při příležitosti 50. výročí vydávání regionálního vlastivědného časopisu

fotografickou soutěž
Krkonoše s Krkonošemi

 1. Organizátorem soutěže je Správa Krkonošského národního parku – redakce měsíčníku Krkonoše – Jizerské hory, Vrchlabí.
 2. Zúčastnit se může kterýkoliv fotograf z ČR i zahraničí. Vyloučeni jsou pouze zaměstnanci odboru vnějších vztahů Správy KRNAP.
 3. Tématem fotografií je horská krajina (Krkonoš), příroda živá i neživá, ale také přítomnost člověka a jeho aktivity na horách.
 4. Soutěž je vypsána ve dvou kategoriích: a) Tak vidím Krkonoše (hlavní soutěž) b) Hledáme obálky K+JH / Vertikály Západních Sudet
 5. Každý autor může zaslat maximálně 3 práce v hlavní kategorii a 5 ve vedlejší. Série (min. 3 snímky, označené pořadím) je považována za jeden snímek.
 6. Fotografie musí autor dodat v papírové i elektronické podobě:
  v kategorii a) zvětšenina s delší stranou min. 420 mm, orientace na šířku, příp. čtverec;
  v kategorii b) zvětšenina 300 × 210 mm, orientace na výšku.
  Snímky v elektronické podobě (formát TIF nebo JPG) musejí mít delší stranu o velikosti nejméně 3 600 obrazových bodů.
  Adresa pro zaslání prací: Správa KRNAP, redakce Krkonoše – Jizerské hory, Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí, krkonose@krnap.cz
  Z fotografií hlavní kategorie bude sestaven kalendář Správy KRNAP na rok 2019 (šířkový, snímky cca A3), pro užití v něm se tedy automaticky vylučují nestandardní formáty (panorama, čtverec).
  Fotografie doplňkové kategorie jsou – kromě výstavní prezentace – určeny především pro užití na obálkách měsíčníku Krkonoše – Jizerské hory. Jejich tematický místopisný záběr je rozšířen na celou zájmovou oblast časopisu, tedy i na Jizerské hory a Podkrkonoší.
 7. Fotografie musejí být na zadní straně označeny názvem, jménem autora, kontaktem (telefon, email). Fotografie vyplňuje celý formát přední strany – je bez rámečků a bez podpisu/značky autora.
 8. Uzávěrka příjmu fotografií je prodloužena do 29.6.2018
 9. Snímky hodnotí odborná porota, její složení naleznete na internetových stránkách soutěže.
 10. Výsledky fotosoutěže budou prezentovány na výstavě vítězných a vybraných prací v KCEV Krtek Vrchlabí (zahájení 6. září 2018) a na stránkách měsíčníku K+JH.
 11. Soutěžící vyjadřují účastí v soutěži souhlas s užitím fotografií pro výstavní účely a jejich tiskovým nebo elektronickým publikováním pořadatelem, a to bez nároku na honorář. Výstavní kolekce zůstává majetkem pořadatele.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže fotografie nesplňující její podmínky.
 13. Věcné ceny pro autory vítězných fotografií věnuje Správa KRNAP (pobyt na horské lovecké chatě, knižní publikace) a Pentax/Ricoh (fotografická technika).
 14. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií, a poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií bez časového a teritoriálního omezení, s právem udělit podlicenci.
 15. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže Krkonoše s Krkonošemi včetně jejich zveřejnění v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 16. Soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob zachycených na fotografiích nebo osob, jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat, a není si vědom, že by jakákoli třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich zveřejnění.
 17. Pořadatel si vyhrazuje právo jakkoli změnit, upravit či zrušit soutěž bez udání důvodu, a to po celou dobu jejího trvání, výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné.
 18. Zasláním fotografií soutěžící souhlasí s pravidly soutěže Krkonoše s Krkonošemi.