Fotosoutěž BFG

Pravidla fotosoutěže

XXII. bienále horské fotografie

 

Pořadatel:
Jeleniogórskie Centrum Kultury, Jelenia Góra, Polska
(Jelenohorské kulturní centrum, Jelení Hora, Polsko)

Partner projektu:
Správa Krkonošského národního parku

Přihláška

Podmínky účasti:
1. Tématem soutěžních snímků jsou hory ve všech podobách – krajina, příroda a lidé v horách.

2. Lze použít libovolnou fotografickou techniku. Zúčastnit se může každý, kdo fotografuje.

3. Každý autor může zaslat maximálně 10 prací, a to v podobě klasických papírových zvětšovaných/tištěných fotografií. Série (max. 5 fotografií) jsou považovány za jednu soutěžní práci – musí však být jasně označeno, že jde o cyklus.

4. Formát prací nesmí být menší než 24 × 30 cm. Výjimkou jsou kontaktní fotografie (min. formát je 6 × 9 cm). Fotografie musejí být volné (neadjustované), pouze v případě kontaktů je možné vložení do tenkých paspart o rozměru ne menším než 24 × 30 cm.

5. Formát prací nesmí překročit rozměr 100 × 70 cm.

6. Fotografie nesmějí být nalepené na podkladových deskách.

7. Přiloženy musejí být fotografie v digitální podobě (na libovolném nosiči, v rozlišení 300 dpi).

8. Každá fotografie musí být na zadní straně čitelně popsána těmito údaji: pořadové číslo (shodné s pořadím na přihlášce), název práce, jméno autora a jeho přesná adresa.

9. U sérií fotografií přiložte schéma jejich rozložení.

10. Účastníci soutěže musejí své práce zaslat pořadateli společně s přihláškou a dokladem o zaplacení vstupního poplatku ve výši 50 zlotých. Platbu proveďte na účet JCK.
IBAN: PL02116022020000000045589216, BIC/SWIFT: BIGBPLPW, s poznámkou: XXII Biennale

 

Zájemci o soutěž z České republiky jsou osvobozeni od vstupního poplatku (je určen výhradně na poštovné), pokud soutěžní fotografie předají na adresu spolupořádajícího partnera:
Správa KRNAP, redakce měsíčníku Krkonoše–Jizerské hory, Dobrovského 3, 543 11 VRCHLABÍ

Z Vrchlabí budou fotografie dopraveny do Jelení Hory a po ukončení soutěže a výstav dovezeny zpět (ne však rozesílány po Česku).

Kontaktní osoba: Jiří Dvořák (horfoto@centrum.cz)

Adresa pořadatele:
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ul. 1-go Maja 60
58-500 Jelenia Góra
Polsko / Polska

 

Komisař výstavy: Tomasz Mielech (tomasz.mielech@poczta.fm)
www.biennalefotografiigorskiej.blogspot.com

 

Práva a povinnosti organizátora:
1. Se zaslanými pracemi bude zacházeno s největší pečlivostí, ale pořadatel neodpovídá za jejich ztrátu nebo poškození během dopravy.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo bezplatného užití reprodukcí prací ve výstavním katalogu a v tisku za účelem propagace soutěže.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo prezentace výstavní kolekce nejen v posoutěžní výstavě (Muzeum Karkonoskie w J. G., KRTEK Vrchlabí), ale i v dalších galeriích.

4. Pořadatel má právo rozhodnutím poroty vyloučit ty práce, které nesplní podmínky uvedené v pravidlech soutěže.

5. Oceněné práce se nevracejí, stávají se majetkem pořadatele.

 

Práva účastníků soutěže:
1. Každý autor předkládající díla bude informován o výsledcích.
2. Všichni autoři, jejichž práce budou vybrány do výstavní kolekce, obdrží katalog výstavy.
3. Autoři obdrží informace o přesném datu a místě výstav.

 

Ceny:
Grand Prix – prémie 6 000 zlotých
I. cena –  prémie 2 500 zlotých
II. cena –  prémie 1 500 zlotých
Zvláštní cena – samostatná výstava autora v galerii Korytarz (Jelení Hora)

Ceny za nejlepší českou a polskou krkonošskou fotografii – ubytování na horách (věnují správy KRNAP/KPN)

 

Pořadatelé si vyhrazují právo na způsob rozdělení cen.

Termíny:
Zaslání soutěžních prací – do 10. 6. 2022
Zasedání poroty – červen 2022
Oznámení výsledků – do 1. 8. 2022
Slavnostní předání cen – 16. 9. 2022
Vrácení fotografií – II. čtvrtletí 2023

 

Zaslání prací do soutěže znamená souhlas s jejími pravidly.

 


Projekt „Festiwal fotografii górskiej“ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014–2020 oraz ze środków budżetu państwa za
pośrednictwem euroregionu Nysa