Breadcrumb

Spolupráce: Já, robot v závodě ŠKODA AUTO ve Vrchlabí

Jiří Bašta
9/2018
47
Vrchlabí; Škoda Auto
Asimov, Isaac; Oeljeklaus, Michael
Foto: ŠKODA AUTO

Oborové zařazení