Breadcrumb

Úvodník: Rok tetřívka

Jiří Bašta
1/2019
4
Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK); Amazonie; CHKO Jizerské hory; Jizerské hory; Liberecko; Správa KRNAP; Tichomoří
Böhnisch, Robin; Flousek, Jiří; Hušek, Jiří
Informační značky: Území tetřívka, Tetřívkova ložnice

Oborové zařazení

KategorieSkupinaPodskupina
Přírodní vědy, přírodaOchrana přírodyČinnost Správy KRNAP,CHKO Jizerské hory
Přírodní vědy, přírodaOchrana přírodyOchranářské aktivity
Přírodní vědy, přírodaZoologieObratlovci
RedakceÚvodníkyVšeobecně