Breadcrumb

Nová zonace KRNAP

Jiří Bašta
3/2019
12–13
Bavorský les; Dvorský les; Ministerstvo životního prostředí; Rýchory; Správa KRNAP
Ortofotomapa: Navrhované zóny národního parku

Oborové zařazení

KategorieSkupinaPodskupina
Přírodní vědy, přírodaOchrana přírodyČinnost Správy KRNAP,CHKO Jizerské hory
Přírodní vědy, přírodaOchrana přírodyLegislativa