Breadcrumb

Zprávy: Příspěvky na péči o trvalé travní porosty z Programu péče o krajinu

Redakce
5/2021
13
Ministerstvo zemědělství ČR; Správa KRNAP
Foto: Kamila Antošová

Oborové zařazení

KategorieSkupinaPodskupina
Přírodní vědy, přírodaOchrana přírodyLegislativa
Přírodní vědy, přírodaOchrana přírodyOchranářské aktivity