border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2009 arrow Co přinese nový rok?
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Co přinese nový rok? Tisk E-mail
Radovan Vlček (rav)   
Přinese toho jistě mnoho, ale omezíme-li se na život Správy Krkonošského národního parku, resp. časopisu Krkonoše – Jizerské hory, leží klíč k odpovědi v událostech roku právě uplynulého.Tou nejpodstatnější byla změna jejího ředitele. Rozhovor s Janem Hřebačkou, který vystřídal Jiřího Nováka, jsme přinesli v dubnovém čísle loňského ročníku. Po jeho nástupu leckdo větší či menší změny očekával. O jejich obsahu a rozsahu se hodně spekulovalo a čím méně se toho dělo ve skutečnosti, tím zaručenější zprávy kolovaly. Nakonec se situace uklidnila, až to chvílemi vypadalo, že se nestane vůbec nic. Mnozí si oddychli, leckomu to přišlo líto a většině to bylo nakonec asi celkem jedno. Změny ale nakonec přece jen přišly. Praktickou aplikaci koncepce budoucího uspořádání a fungování Správy KRNAP, s níž nový ředitel uspěl ve výběrovém řízení, požehnal koncem roku nadřízený orgán, tedy Ministerstvo životního prostředí. Věci se dávají do pohybu.
     Jak by tedy měla „nová“ Správa KRNAP vypadat a co si lze od nových změn slibovat? Asi nejdiskutovanějším krokem, který vyvolává nejvíce emocí, je sloučení odborů péče o les a ochrany přírody v jeden jediný odbor péče o národní park. Na obou stranách bychom jistě našli řadu relevantních argumentů pro i proti. Tato největší organizační změna je podle současného ředitele dokončením celého procesu, který začal v r. 1994, kdy přešlo lesní hospodaření od LČR do kompetence Správy KRNAP. Oba současné odbory sice vzájemně spolupracují, ale skutečnost, že se názory na určité problémy utvářejí odděleně v rámci těchto odborů a teprve potom dochází k jejich konfrontaci, vede často ke zbytečným sporům. Správa KRNAP ve výsledku budí navenek dojem, že její stanoviska a názory nejsou konzistentní.
     Nové uspořádání by mělo přispět k tomu, že se budou problémy řešit už v zárodku týmově a bude na ně od začátku nahlíženo z různých hledisek. Součástí tohoto odboru by se navíc mělo stát i oddělení práce s veřejností, které dosud bylo samostatným odborem. To se samozřejmě týká i našeho časopisu. Od jednotlivých pracovišť tohoto oddělení (muzea, informační střediska, ekologická výchova, propagační oddělení a redakce) se očekává větší vzájemná spolupráce a jednotný grafický styl, kterým se správa KRNAP bude obracet k veřejnosti. Práce s veřejností by se měla stát jedním z pilířů její činnosti, neboť informovaná veřejnost může být při prosazování ochrany přírody významným spojencem.
     Odbor státní správy zůstává i nadále. Třetí a poslední organizační složkou je odbor vnitřních věcí, kam spadají oddělení ekonomiky, správy majetku, služeb a investic.
     Nové uspořádání s sebou samozřejmě ponese i určité personální změny a zeštíhlení celého aparátu. To je opatření samozřejmě velmi nepopulární, nicméně logické a pro nastartování změn asi i nezbytné. Na závěr je třeba dodat, že samotné strukturální změny nejsou automatickou cestou k úspěchu, pokud se s nimi neztotožní lidé odpovědní za jejich převedení do praxe. Přeji Správě Krkonošského národního parku, aby takovýchto lidí měla ve svých řadách dostatek.

 
< Předchozí

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border