border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2009 arrow Budou se lyžaři potkávat u soudu?, Záchranáři, Horská služba, FIS
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Budou se lyžaři potkávat u soudu?, Záchranáři, Horská služba, FIS Tisk E-mail
Radovan Vlček (rav)   
Budou se lyžaři potkávat u soudu?  
   O potřebě vzájemné tolerance a ohleduplnosti mezi lyžaři na sjezdových tratích už bylo napsáno mnohé. Ke konci uplynulého roku stanul, v České republice vůbec poprvé, před soudem lyžař, který v únoru 2008 na sjezdovce na šumavském Zadově vážně zranil sedmiletou dívku. Obžaloba jej vinila z toho, že těžké zranění s trvalými následky dívce způsobil svou bezohlednou jízdou. Podle žalobce musejí i amatérští lyžaři dodržovat pravidla Mezinárodní lyžařské federace (FIS), která lyžařům nařizuje, jak mají na sjezdovkách jezdit, aby neohrožovali ostatní a nedocházelo k úrazům. Tato pravidla obžalovaný nerespektoval. Obhájce nezpochybnil, že mladík úraz způsobil, porušení pravidel k jeho odsouzení však nestačí, protože nejsou závazná, ale pouze doporučující. Prachatický soud muže obžaloby zprostil s tím, že za ublížení na zdraví mladíkovi hrozily až dva roky vězení.     
    Pravidla pro chování jsou přitom jasná a stručná. Dodržování desatera základních pravidel FIS je pro prevenci úrazů (v poslední době čím dál vážnějších) základním předpokladem.
Pravidla, jak se chovat na sjezdovce, čemu se vyhnout a co naopak dodržovat, představily začátkem zimní sezony ministerstvo pro místní rozvoj a horská služba. Pravidla by měli dodržovat lyžaři, ale i horská střediska. Norma má pomoci především v případě nehody. Lyžaři by měli brát ohled na ostatní na sjezdovce, při své jízdě nikoho neohrožovat a dodržovat bezpečný odstup. Velký důraz je kladen také na přiměřenou rychlost lyžařů. Podle náčelníka horské služby se ale nemusejí lyžaři obávat, že by na sjezdovkách hlídala policie. Norma má sloužit především k tomu, že pokud dojde na sjezdovce k úrazu, její viník bude muset vysvětlit, proč tato pravidla nedodržoval.
 
 Záchranáři připraveni na sezonu
     Tak jako v uplynulých letech, i letos představuje horská služba novinky na nadcházející zimní sezónu. Prioritou HS bude samozřejmě poskytování kvalitní a rychlé pomoci. Služba se rovněž zaměřila na oblast prevence, která je dlouhodobě ze strany laické veřejnosti opomíjena. Ve všech horských oblastech je zajištěna nepřetržitá 24hodinová dispečerská služba. Jednotlivé pracovní obvody v horách jsou posíleny technikou a záchranáři tak, aby byly pokryty oblasti působení horské služby. V jednotlivých turistických centrech je pracovní doba upravena podle návštěvnosti, tzn. po dobu provozu základních přepravních zařízení bude zajištěna účinná dostupnost záchranářů. Prioritní úkol HS je zajištění volného terénu nedostupného pro zdravotní záchrannou službu. Pro zajištění činnosti je vedle vybavení HS využívána i letecká technika policie, armády a jednotlivých soukromých poskytovatelů letecké záchranné služby. „Tyto činnosti jsou zabezpečeny finančními zdroji, které pro rok 2009 předpokládáme ve výši 143 milionů korun, z čehož 110 mil. korun poskytne ministerstvo pro místní rozvoj na hrazení provozních nákladů. Dalších 23 mil. korun představují investiční náklady a zbývajících 10 mil. korun vlastní příjmy,“ uvedl ministr Jiří Čunek.
     V oblasti prevence byla díky spolupráci MMR a horské služby zpracována norma ČSN 018027 „Značení a zabezpečení v zimním středisku“, definující pojmy jako např. sjezdová trať, okraj sjezdové tratě, volný lyžařský terén apod. Norma dále popisuje pravidla pro zajištění záchrany, základní povinnosti provozovatele a ostatních návštěvníků lyžařských areálů. Upravuje také chování na sjezdových tratích v souladu s pravidly mezinárodní lyžařské organizace FIS. Její účinnost předpokládáme od 1. ledna 2009. Horská služba rovněž připravila „10 FIS pravidel“, které formou hraných šotů na DVD popisují bezpečné chování na sjezdovkách (využití v televizi i pro přednáškovou činnost a výuku na školách).
     HS ČR se také podílí na projektu Bezpečné hory. Jedná se o rozsáhlý projekt, který veřejnosti přiblíží možné aktivity v horách. V současné době se připravuje první část projektu, která je věnována sjezdovým tratím. Představuje lyžařské středisko, popis výbavy lyžaře, úskalí počasí na horách a jeho specifika. Dále volbu lyžařského terénu, chování na sjezdovkách a jejich okolí, případné nehody a zranění. Horská služba připravuje i projekt „Počasí a horská služba“, který poskytne informace o aktuálním stavu počasí a jeho detailní předpověď v horských oblastech. Na základě jednání s ČHMÚ o získávání dat a jejich zpracování bude v průběhu roku 2009 doplněn web horské služby o detailní přehled aktuálního stavu počasí, předpověď pro horské oblasti a samozřejmě doplnění meteorologických výstrah.
 
Horská služba v číslech 
  V uplynulé sezoně, tedy v období od 1. prosince 2007 do 30. listopadu 2008, zasahovali profesionální i dobrovolní členové HS u celkem 7 430 úrazů, z nichž 14 bylo smrtelných. Největší počet úrazů, celkem 2 722 včetně devíti smrtelných, samozřejmě tradičně připadá na Krkonoše. Hlavní příčinou jsou zimní sporty, především sjezdové lyžování a snowboarding, 5 431 úrazů tvoří plných 73 % z celkového počtu. V Krkonoších, tradiční baště českého sjezdového lyžování, je tento podíl dokonce téměř 84 % (2 278 úrazů). Běžecké lyžování je nepoměrně bezpečnějším sportem. Z celkového počtu 286 úrazů jich nejvíce zaznamenaly opět Krkonoše (95) a Jeseníky (50); tradiční běžkařské destinace Jizerky a Šumava jsou se 45 a 34 úrazy na třetím, resp. čtvrtém místě. Pěší turisté potřebovali pomoc horské služby ve 480 případech, z toho v Krkonoších ve 128. Co se cyklistiky týče, vévodí úrazovým statistikám Jizerky se 123 případy následované Šumavou s 80. Krkonoše jsou se 47 úrazy třetí. Zajímavostí je, že z celkového počtu 18 úrazů paraglidistů se jich 12 stalo v Beskydech (v Krkonoších 5).
     Zajímavý je i pohled na přehled počtu úrazů podle druhu poranění. Nejvíce dochází k poraněním kloubů (cca 30 %), následují zlomeniny (cca 27 %), otevřená poranění (cca 18 %). Zanedbatelný není ani počet úrazů hlavy s bezvědomím. Členové HS zasahovali u 278 takovýchto případů (Krkonoše 85, Jeseníky 75, Jizerky 33, Šumava 32, Krušné hory a Beskydy po 21 a Orlické hory 11). Aby byly statistiky úplné, zbývá dodat, že národnostní složení poraněných se oproti předchozím letům nijak výrazně nezměnilo. Nejvíce úrazů, cca 80 %, utrpěli zcela logicky čeští turisté a lyžaři (v Krkonoších je toto číslo výrazně nižší, pouze 63 %). Pak následují Němci, Poláci, Holanďané a další.
 
Deset pravidel FIS 
1. Brát ohled na ostatní lyžaře a snowboardisty: Každý lyžař a snowboardista se musí chovat tak, aby neohrožoval a nepoškozoval někoho jiného.
2. Ovládání rychlosti a způsobu jízdy: Každý lyžař a snowboardista musí jet s dostatečnou vzdáleností od ostatních (na dohled). Musí přizpůsobit svou rychlost a způsob jízdy svým schopnostem a také terénu, sněhovým a povětrnostním podmínkám i hustotě provozu.
3. Volba jízdní stopy: Lyžař a snowboardista přijíždějící zezadu musí zvolit svou jízdní stopu tak, aby neohrožoval lyžaře a snowboardistu, který jede před ním.
4. Předjíždění: Předjíždět se smí ze shora anebo ze zdola, zprava anebo zleva, avšak vždy jen s takovou vzdáleností, která ponechává předjížděnému lyžaři anebo snowboardistovi dostatečný prostor pro všechny jeho pohyby.
5. Najíždění na sjezdovku, pokračování v jízdě dolů a po svahu nahoru: Každý lyžař a snowboardista, který chce najet na lyžařskou sjezdovku, který se po zastavení chce opět rozjet dolů anebo pohybovat svahem nahoru, se musí ve směru nahoru i dolů ujistit, že to může učinit bez dalšího ohrožení / nebezpečí jak pro sebe, tak i ostatní.
6. Zastavení: Každý lyžař a snowboardista musí zabránit tomu, aby se v jiných než nouzových stavech zdržoval na úzkých anebo nepřehledných místech sjezdovky. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo co možná nejrychleji opustit.
7. Výstup a sestup: Lyžař a snowboardista, který vystupuje nahoru anebo který sestupuje dolů pěšky, musí používat okraj sjezdovky.
8. Dbát na značky a na znamení: Každý lyžař a snowboardista musí dbát na značení a na signalizaci.
9. Poskytování pomoci: Při nehodách je každý lyžař a snowboardista povinen poskytnout pomoc.
10. Povinnost prokázat se: Každý lyžař a snowboardista, nehledě na to, zda je svědek nebo osoba zúčastněná, zda je odpovědný či ne, musí uvést v případě nehody své osobní údaje.

 
Aktualizováno ( Neděle, 21. květen 2017 )
 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border