border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2009 arrow Alois Bulušek: Černobílé Paseky
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Alois Bulušek: Černobílé Paseky Tisk E-mail
Andrea Bariaková   
     Krkonošské muzeum Správy Krkonošského národního parku otevřelo v prosinci 2008 výstavu fotografií, zachycujících v několika tematických okruzích tvář Pasek nad Jizerou druhé poloviny 20. století. Autor snímků Alois Bulušek (3. ledna 1919 – 24. května 2001) působil jako učitel pasecké školy od roku 1948 do jejího zrušení v roce 1979. Skvělý pedagog, ale ze záliby i malíř a kreslíř, fotograf, kronikář, divadelník a zpěvák, ovlivňoval po dlouhá léta kulturní život obce. Od roku 1961 vedl do začátku 90. let 20. století fotokroniku, obrazový protějšek psané obecní kroniky, kterou posléze věnoval do sbírek Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou. Obsáhlý soubor snímků, stejně jako připojené fotografovy texty, podává podivuhodně ucelený obraz přinejmenším částečně zmizelé tváře horské obce.
     Výstava, prezentující kromě kroniky i další dochované snímky pana učitele, byla uspořádána k jeho nedožitým devadesátinám. Zároveň je i neokázalou oslavou padesátého výročí založení Památníku zapadlých vlastenců. Alois Bulušek byl jeho prvním správcem.

Alois Bulušek
…o své fotokronice

      Podle sebe i podle lidí soudím, že se lidé zajímají o události, které se staly v minulosti. Rád čtu ve starých zápisech a především mne zajímá historie toho místa, kde pracuji. Paseky mají v celku dobře zaznamenány minulé události ve starých kronikách, ve školní i farní kronice a zvláště pak v zápiscích tehdejšího paseckého učitelského pomocníka Věnceslava Metelky, který tu v Pasekách vyučoval v letech 1830–1847. Od r. 1924 je vedena i obecní kronika. Někteří jedinci zapisují si některé významné události do kalendářů apod. Jsou však to jen zápisky rodinného významu a snad někteří takoví písmáci je nikdy nikomu neukáží. Takové zápisky jsou nevalné ceny.
      Můj úmysl je založit fotokroniku, která by nejen slovem, ale i obrazem zachytila nejen významné události, ale i běh všedního života ve fotografii. Chci postupně zachytit současný stav místních chalup, život a práci dětí i dospělých, jejich zábavy, hry i zvyky – zkrátka všechno, co život a čas sebou přinášejí. Jak se mi to podaří, sám nemohu dobře říci. Nechť Váš posudek, Vás, kteří někdy nahlédnete a snad budete i číst a prohlížet tuto fotokroniku, je takový, jaký byl asi můj úsudek při jejím začátku. Všechno to konám z lásky k dobrým lidem, kteří v budoucnu budou žít šťastnějším životem – životem svobodných lidí, životem věčného míru a přátelství.

…ohlédnutí
      Již před půlstoletím jsem zatoužil po zázračné skříňce, která se nazývá fotoaparát. Tehdy, ve studentských letech, obdivoval jsem v obrázkových časopisech i v denním tisku snímky, které lze vykouzlit jen přístrojem, jenž dokáže zachytit neopakovatelné okamžiky obrazem, zdokumentovat život a veškeré dění kolem nás, co je pomíjivé a co rychle mění svou původní podobu – svou tvář.
      V roce 1939 obětoval jsem první měsíční plat na zakoupení fotoaparátu, který se mi stal věrným přítelem, průvodcem na cestách a toulkách přírodou v každém ročním období. Brával jsem jej s sebou, abych zvěčnil krásy horského kraje zapadlých vlastenců i život a práci obyvatel.
     Nejraději jsem fotografoval děti – žáky pasecké jednotřídky – cestou ze školy, při lyžování, sáňkování, při jejich hrách, zábavách, sportovních soutěžích apod.
     Fotografování není jen obyčejnou lidskou kratochvílí, ale patří do oblasti kulturního a společenského vyžití. Kéž by dnešní mladá generace pochopila, jak ušlechtilá je to činnost, která každému přináší pocit radosti, potěšení a uspokojení.
 
(leden 1992)

Aktualizováno ( Pondělí, 26. leden 2009 )
 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border