border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2009 arrow A zase ten sníh...
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
A zase ten sníh... Tisk E-mail
Vladimír Vršovský   

...Události z února 2008, spojené s navážením sněhu do areálu ve Vesci pro závody Světového poháru v lyžování, vyvolaly živý zájem veřejnosti i médií. Iniciátoři a pořadatelé závodů jednali pod tlakem, bez ohledu na dodržování platných zákonů a možné důsledky. Správě CHKO Jizerské hory nakonec zbyl nelehký úkol vyvodit z protiprávního jednání patřičné důsledky, najít pravé viníky, porušení zákona jim prokázat a stanovit i adekvátní sankci. Správa CHKO JH vedla více řízení, s některými subjekty opakovaně (bylo třeba doplnit důkazní prostředky) a všechna její rozhodnutí byla napadena v řádném termínu odvoláním. Konečné slovo měl tedy vždy odvolací orgán, a proto byla některá řízení ukončena až v prosinci 2008.

Kdo nese odpovědnost?

     Správní orgán musel vést řízení proti subjektům, které se fyzicky na svozu sněhu podílely. Toto rozhodnutí o postupu bylo výsledkem právního posouzení celého případu. Ač se to někomu může zdát absurdní – odpovědný je ten, kdo protiprávní jednání konal, nikoliv ten, kdo si je „objednal“.

Jizerská o. p. s.

     Jediná místní společnost a v celém případě jen pěšák, který se do problému dostal svojí neznalostí a snahou vyhovět. Pořadatelé ji telefonicky požádali, aby shrnula rolbou sníh z louky k silnici a (pravděpodobně) ji ujistili, že je vše legální. Správní řízení zde bylo víceméně rutinou, zástupci Jizerské o. p. s. si byli vědomi stavu a v podstatě čekali na verdikt. Pokuta 100 000 Kč byla sice pro společnost velmi citelná, nikoliv však likvidační. Odvolací orgán rozhodnutí Správy CHKO JH potvrdil a Jizerská o. p. s. sankci zaplatila. V rámci objektivity je třeba zdůraznit, že jedině tento subjekt přijal svůj díl odpovědnosti a jako jediný sám navrhl pomoc při odstranění vzniklých škod a tuto nabídku na jaře vlastními silami splnil.

Obři    

     V případě dvou zbylých hříšníků se jednalo o obchodní společnosti – velké hráče. Jejich neochota a odpor přijmout odpovědnost pravděpodobně pramenila ze zkušeností z českého podnikatelského a politického prostředí a jejich propojení, protože vrcholový sport a hlavně pořádání velkých akcí je jistě více byznysem a politikou než sportem. Obě společnosti převzaly od pořadatelů tzv. „Pokyny pro manipulaci se sněhem“, kde byly popsány zásady jak postupovat při svozu, a měly poskytnout pořadatelům alibi, že oni vše po právní stránce korektně ošetřili. Plnění pokynů by znamenalo sníh nevozit, ale společnosti na sebe jejich převzetím a následným hrubým porušováním vzaly vědomě riziko právních dopadů svého chování.

Stavby silnic a železnic, a. s.

     Jeden z největších stavebních podniků v ČR. Dlouholetý oficiální sponzor MS 2009, který (podle vlastního vyjádření) v uplynulých letech podpořil pořadatele desítkami milionů korun. V průběhu řízení využíval všemožné způsoby, jak se odpovědnosti zbavit. Zásadním krokem bylo náhlé a nečekané předložení smlouvy mezi SSŽ (společnosti se základním jměním téměř 1,5 miliardy Kč) a servisní společností pořadatelů mistrovství s názvem LIBEREC 2009 (společnost s ručením omezením – 200 000 Kč).

     Obrovská firma zde společnosti LIBEREC 2009 tvořené jednou osobou, bez dalších zaměstnanců, poskytla veškerou techniku včetně zaškoleného personálu, potřebnou ke svozu sněhu. Účelovost a nápadná nevýhodnost smlouvy pro SSŽ byla zarážející – žádné termíny, žádná specifikace počtu techniky, podmínky jejího předání a převzetí. Správa CHKO JH vyslechla jako svědka představitele této společnosti a snažila se zjistit okolnosti svozu sněhu a její praktický podíl. V životě společnosti LIBEREC 2009 se však zřejmě jednalo o zcela banální epizodku, protože dotčený si už téměř na nic nevzpomínal a sám akci neorganizoval.

     Odvolací správní orgán tedy nepřijal tvrzení společnosti SSŽ, kterým se snažila objektivní odpovědnost přesunout na třetí osobu, a po určité korekci výše pokuty 240 000 Kč rozhodnutí Správy CHKO JH potvrdil.

Plzeňské firmy

     Pokud jste v průběhu svozu sněhu viděli po několik dní a nocí na Jizerce a v blízkém okolí bagry a další techniku s výrazným označením APB Plzeň a měli jste dojem, že vyřešení protiprávního jednání bude pouhou formalitou, hluboce se mýlíte. Společnosti kolem plzeňského podnikatele Petra Březiny se rozhodně k odpovědnosti nechtěly znát. Označení APB Plzeň se vyskytuje v názvu více obchodních společností a i toho Petr Březina šikovně využíval. Tento podnikatel je orgánům ochrany přírody v České republice dobře znám z jiných případů, kde více či méně úspěšně (ale spíše úspěšně) vzdoroval převzetí odpovědnosti za své konání. To se mu buď nepodařilo jednoznačně prokázat, nebo využil všech skulinek a sporných zákoutí v našem právním řádu.

     Ve vedeném správním řízení zvolil jasnou taktiku. K meritu věci se zásadně nevyjadřoval (kromě konstatování, že jeho firma zákon neporušila a že jí nebylo nic dostatečně prokázáno) a opakovaně zpochybňoval úplně všechny kroky, které správní orgán podnikl. Počínaje zpochybňováním výpovědí svědků, předložené fotodokumentace, vlastního postupu správního orgánu.

     Případ byl vyšetřován i Policií ČR v souvislosti s podezřením na spáchání trestného činu poškozování životního prostředí. Šetření bylo odloženo, nicméně podklady, které si Správa CHKO JH vyžádala a byly jí policií postoupeny, poskytly cenné důkazy. V řízení sehrály klíčovou úlohu a mozaiku nepřímých důkazů téměř dokonale dotvořily.
      Odvolací orgán po korekci výše pokuty na 600 000 Kč rozhodnutí Správy CHKO JH potvrdil.

OC FIS NORDIC WSC 2009 –pořadatelé mistrovství
      Z hlediska právní odpovědnosti zůstali pořadatelé a iniciátoři čistí. Rozhodně tomu tak není v případě odpovědnosti morální.
      V průběhu řízení se odvolávali na zájem státu a podporu nejvyšších politiků a jako svědci spíše mlžili, vypovídali neochotně a poněkud vyhýbavě. Zarážející je rovněž fatální ztráta paměti a organizační chaos (nikdo neví, co kdo dělal a za co byl odpovědný). To vše ve světle skutečnosti, že se jedná o organizaci podniku s podporou státu a financovanou nemalými finančními prostředky z veřejných zdrojů.
      Pořádání MS v klasickém lyžování ve Vesci vyvolává více otázek než uspokojivých odpovědí. Pořadatelé zatím prokázali neúctu k zákonům a také bezohlednost vůči široké lyžařské veřejnosti.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 19. únor 2009 )
 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border