border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2010 arrow Krkonošská příroda z první ruky
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Krkonošská příroda z první ruky Tisk E-mail
Radovan Vlček (rav)   
     Tvorové, které vidíte na snímcích, patří v Krkonoších mezi běžně rozšířené. Některé z nich, jako například srnčí zvěř, je možné v přírodě vcelku běžně pozorovat. Ale ruku na srdce, kolik z nás, dokonce i těch, pro něž jsou toulky přírodou běžnou součástí života, se může pochlubit tím, že běžně vídají v lese jeleny či divoká prasata? Skutečnost je dnes bohužel taková, že zatímco slony, žirafy, tygry, lvy či krokodýly má díky zoologickým zahradám možnost vidět téměř každé dítě již v útlém věku, autentickými zkušenostmi s místní faunou se rozhodně tolik lidí pochlubit nemůže. A ti z nás, kteří pamatují dobu, kdy Správa KRNAP provozovala ve Vrchlabí svou minizoo, již překračují hranici středního věku. Připomeňme, že ve voliérách a výbězích tohoto sice skromného, avšak velmi působivého zařízení mohli návštěvníci spatřit výhradně zástupce místní fauny. Například jezevce, zvíře celkem běžně rozšířené, na něž ovšem díky jeho skrytému způsobu života v přírodě narazíte jen stěží, ale i druhy v Krkonoších dávno vyhubené, totiž vlka a rysa.
     Návrat takovéto zoologické expozice v jakékoliv, byť i skromnější podobě je v dnešní době samozřejmě utopií, proto jsme hledali možnosti, jak bychom široké veřejnosti kontakt s vybranými zástupci krkonošské fauny zprostředkovali. Do budoucna bychom chtěli v rámci tzv. Zooprogramu Správy KRNAP uvést do života řadu aktivit zaměřených na pozorování a hlubší poznání krkonošské zvířeny i květeny. Pilotním projektem, který by měl tyto aktivity odstartovat a který spouštíme v lednu tohoto roku, je program určený mateřským, základním a středním školám zaměřený na pozorování jelení zvěře v prostředí přezimovací obory. Jeho účastníci budou moci zvěř nejen pozorovat, ale zároveň se od našich pracovníků dozví vše podstatné o biologii jelena evropského, jeho potravních zvyklostech, vývoji paroží, jelení říji, ale i o tom, kdo byli v minulosti jeho přirození nepřátelé, jakou roli v dnešním ekosystému hraje nebo k čemu slouží přezimovací obory. Pokud se ukáže, že je o tento typ aktivity zájem, jsme připraveni rozšířit jej i na širokou veřejnost.
     Následovat budou projekty, které zmíněný zooprogram rozšíří nejen na další druhy zvěře, ale například i na významné či vzácné druhy rostlin. Cílovou skupinou by do budoucna neměly byt jen školní skupiny, ale široká veřejnost bez rozdílu vzdělání a věku. Ambice tohoto dlouhodobého programu nejsou nikterak malé. Chtěli bychom jeho prostřednictvím seznámit co nejširší veřejnost s Krkonošemi jako ekosystémem, jeho jednotlivými složkami a členy. Vysvětlit úlohu, kterou v něm ten který druh hraje, jeho vzájemné vazby s ostatními rostlinnými a živočišnými druhy a z naroveň nastínit, jaké následky by mělo jeho případné vymizení. Zvláštní program bude věnován reakcím krkonošské přírody na změny klimatu, tedy pravděpodobným prognózám toho, které druhy z Krkonoš díky oteplení zmizí a kterými budou ze stejných důvodů obohaceny. Možností, jak tento rámcový program obsahově naplnit, je opravdu mnoho. Doufáme, že se nám to podaří co nejlépe a budeme vám, jeho potenciálním účastníkům, moci představit v brzké době jeho konkrétní nabídku.

 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border