border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2010 arrow Jilemnické náměstí jako nové
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Jilemnické náměstí jako nové Tisk E-mail
Jiří Dvořák (dak, J.D.)   
     Že se o rok nedodrží termín rozsáhlejších stavebních prací, by snad ani nebylo nic divného – kdyby nebylo hotovo téměř o rok dříve oproti plánu. Takového chvályhodného předběhnutí termínu se povedlo dosáhnout při rekonstrukci centrálního náměstí v Jilemnici. Práce probíhaly od května 2009 a doba dokončení stavby se zkrátila z léta 2010 na konec října 2009.
     Současný vzhled Masarykova náměstí je zhmotněním plánu vytvořeného firmou Projektservis Jičín (autor ing. Vladimír Janata). Jeho předobrazem však byla studie ing. arch. Milana Jirouše a zahradního architekta Michala Kuříka, kterou jsme našim čtenářům prostřednictvím počítačové vizualizace představili již před mnoha roky (Krkonoše č. 8/2002). Dodavatelem všech stavebních prací (včetně úprav ve Valdštejnské ulici) byla firma Stavby, a. s., Říčany, pouze restaurování a rekonstrukci kašny provedlo Sdružení regenerace Masarykova náměstí v Jilemnici.
     Ozdoba jilemnického náměstí, empírová kašna z roku 1836, se opravovala několik let. V první etapě byly provedeny kamenické práce na tělese kašny a schodech po obvodu a rekonstrukce rozvodů vody, v roce 2009 pak byla zasazena olověná vana, která konečně zamezí úniku vody z nádrže. Instalováno bylo efektní osvětlení objektu a na zimní období kašna dostala hezké dřevěné zastřešení, bránící natékání a zamrzání srážkové vody, která v minulosti způsobovala nejvíc škod.
     Vítěz soutěže na provedení většiny prací na náměstí a ve Valdštejnské ulici, firma Stavby, a. s., především předláždila celé náměstí, přičemž v maximální míře použila stávající dlažební kostky. Vzory na dlažbě chodníků po obvodu náměstí nejsou orientovány souběžně s domy, ale úhlopříčně, což památkáři objevili na historických fotografiích. Zmenšil se počet parkovacích míst, kterých je nyní 78 (51 po obvodu a 27 kolem středu); pamatováno je samozřejmě i na invalidy, a to čtyřmi širšími označenými stáními. Nové prostory pro stání osobních automobilů však byly vytvořeny ve Valdštejnské ulici, ústící do svažitého náměstí v jeho horním rohu. Zapuštěním rekonstruované zdi hlouběji do svahu zámeckého parku přibylo 45 nových parkovacích míst téměř v centru města.
     Parkování na náměstí je již několik let zpoplatněno pomocí parkovacích automatů, které řidiče nutí stát tu jen po nezbytně nutnou dobu. Místa pro automobily jsou nově rozložena do parkovacích zálivů, které již nedovolí, aby se chaoticky stálo i v těsném sousedství historických památek – kašny a dvou sousoší v blízkosti radnice. Vznikla tu klidová zóna, rozšířená i na sousední „turistický“ prostor s mapami Jilemnice a západních Krkonoš, rozcestníkem, lavičkami, odpadkovými koši a stojany pro bicykly. A hlavně s nově vysazeným erbovním stromem města, jilmem, který se, doufejme, za pár let stane novou spoludominantou náměstí, zkrášlí ho svou zelení a za horkých dnů poskytne stín domácím i návštěvníkům města. Tento exemplář jilmu horského pochází ze zahradnictví Jaroš z Heřmanova Městce na úpatí Železných hor, je starý deset let a vysoký asi pět metrů. Do jámy byla navezena kvalitní zem a zalévání stromu je zajištěno závlahovým zařízením s přívodem vody od kašny, kdy při určitém stupni vyschnutí půdy čidlo sepne dávkovač vody. Co je zajímavé – pod původní čedičovou dlažbou byly vrstvy přírodní půdy, tedy nic lákavého pro archeology, ale dobrá zpráva pro strom. Ten byl slavnostně – ale sympaticky neokázale – zasazen dne 27. října 2009 starostou města Vladimírem Richtrem a místostarostkou Janou Čechovou. Pan starosta popřál stromu, aby se mu na rekonstruovaném náměstí dobře rostlo a zkrášloval ho co nejdéle.
     Vysazením jilmu byl symbolicky uzavřen projekt Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici, financovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod. Celkové náklady na akci byly 24 milionů korun, přičemž velkou většinu (22,25 mil. Kč) tvořily dotace z evropských fondů pro regionální rozvoj. Bylo dosaženo cíle dopravně zklidnit a učinit bezpečnějším střed města a navíc pro místní lidi zpříjemnit a pro turisty zatraktivnit historické centrum Jilemnice – města, které je odedávna jednou z hlavních bran do Krkonoš. Vše je o to příjemnější, že stavební práce omezující tep srdce města se povedlo zkrátit o celé tři čtvrtiny roku.

Aktualizováno ( Pátek, 15. leden 2010 )
 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border