border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2010 arrow Lesy v České republice
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Lesy v České republice Tisk E-mail
Radovan Vlček (rav)   
Jan Němec, Michal Hrib (editoři)
Praha, Lesy České republiky 2009
399 str., vázáno, formát 240 x 300 mm

    
Publikace myšlenkově navazuje na předchozí knihy, vydané nakladatelstvím Consult – Voda v České republice, Krajina v České republice a Půda v České republice – v edici Příroda. Téměř monumentální dílo dosud nemá ve svém oboru obdoby a díky svému širokému pojetí lesa a lesnictví podává na tuto problematiku velmi komplexní pohled. Vyznačuje se velkým podílem textů obsahujících množství současných i historických dat a faktů, které se prolínají s odbornými texty psanými velmi srozumitelným způsobem. Na knize se podílelo devět hlavních a sedm dílčích autorů z řad našich předních lesnických odborníků a přírodovědců. Nelze opomenout ani 28 fotografů, jejichž snímky text publikace doprovázejí. Hlavní díl práce na sestavení publikace spočíval ovšem na obou editorech – na Janu Němcovi (editor předchozích, výše jmenovaných tří publikací), jenž zajistil produkci a výtvarnou koncepci a je zároveň autorem části textu, a Michalu Hribovi.
     Kniha je přehledně členěna do dvou částí. První část (str. 8–227) je věnována lesu jako takovému a lesnictví jako disciplíně bytostně spojené s lesem. Popisuje les z nejrůznějších pohledů a hledisek. Obsahuje kapitoly Člověk a les, Co les poskytuje, Les a právo, Les a společnost, Poznáváme les, Péče o les, Hospodaření v lesích, Ochrana lesa, Práce v lese, Dřevo a Život v lese.
     Druhá část knihy (str. 228–396) obsahuje podrobné lesnické charakteristiky všech našich krajů a hlavního města Prahy. Je zpracována s důrazem na přírodní lesní oblasti, které do jednotlivých krajů zasahují. Najdeme zde historický vývoj lesů včetně geomorfologických, geologických, typologických a vegetačních charakteristik území. Nejsou zde opomenuta ani maloplošná a velkoplošná chráněná území. Zahrnuta jsou především ta, kde jsou předmětem ochrany lesní porosty či lesní společenstva.
     Tradičním a přitom originálním prvkem v této publikaci, podobně jako v celé knižní edici, jsou tzv. boxy – texty nebo vysvětlivky na odlišném barevném podkladu. Jsou zde uvedeny informace, tvořící organickou, doplňující součást textů kapitol. Obsahují např.texty přibližující hlavní lesní dřeviny, řemesla a činnosti historicky spojené s lesem (pálení dřevěného uhlí, smolaření, svoz dříví, těžba dřeva v minulosti, těžba rašeliny, lesní železnice, plavební kanály), historické záležitosti (pamětní knihy, historické mapy, hraniční mezníky, lesnické spolky a profese) a další. Vkusně a nenásilně je publikace doplněna historickými mapami, reprodukcemi výtvarných děl a dobovými vyobrazeními. Hlavní text je netradičně oživen „Příběhy lesů“. V textu, především v kapitole o lesích v krajích, jsou vloženy mapy a přehledné tabulky.
Celkový efekt knihy a kvalitu grafického zpracování dokresluje vynikající a bohatý obrazový doprovod publikace, který má vysokou dokumentární a zároveň uměleckou hodnotu. Jako zcela jedinečné lze hodnotit letecké snímky. Výborný nápad představují rozšířené popisky některých snímků obsahující doplňující text k dané problematice.
     Každý pokus o vyhotovení takto rozsáhlého díla může být spojen se skutečností, že se občas objeví nějaký drobný nedostatek. Publikaci by zcela jistě zkvalitnil věcný, místopisný a jmenný rejstřík s odkazy na text. Lepší orientaci laické veřejnosti by pomohl i výkladový slovníček některých základních odborných termínů. V citovaném výběru literatury není u všech položek uveden rozsah citovaného díla. Výše uvedené nedostatky, případně drobné stylistické chyby, nesnižují kvalitu publikace. Do popředí vystupuje především její rozsah, komplexnost a velmi dobrá „stravitelnost“ pro laickou veřejnost. Lze říci, že odborně a přitom poutavě zpracované kapitoly patří k tomu nejlepšímu, co bylo dosud o lesích v České republice napsáno. Autoři knihy se čtivou formou pokusili seznámit čtenáře s českým lesnictvím – tedy s oborem, který naši kulturní krajinu spoluvytváří již několik stovek let. Snahou editorů i autorů textů a bohatého fotografického doprovodu bylo, aby si čtenář, s odkazem na historický kontext, odnesl schopnost dívat se na současné problémy lesů v naší kulturní krajině. A udělal si vlastní úsudek o obtížích, ale i krásách lesů a lesnictví. Lze říci, že v této ojedinělé publikaci byla tato snaha naplněna.

 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border