border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2010 arrow Konference
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Konference Tisk E-mail
Jaroslav Andrle   
     Možná si vzpomenete na představení krkonošského výzkumu, které vyšlo v prázdninových číslech loňského ročníku Krkonoš – Jizerských hor. Jelikož věda a výzkum (VaV) nejsou disciplíny statické, nýbrž dynamické, budeme nyní aktuální dění ve vědeckovýzkumné oblasti pravidelně glosovat.
     Shrňme si nejprve významné události na poli VaV, které se udály od září do konce listopadu letošního roku. Vědec a výzkumník (omlouvám se za mužský rod, nicméně patří sem i ženy) může působit jako člověk samotářský či dokonce introvertní. Ano, často skutečně je, zejména v případech, kdy pracuje na nějakém veledůležitém unikátním projektu (například nálezové zprávě o dosud nepopsaném druhu) a snaží se, i přes přirozený naturel mluvky a baviče, tuto informaci před ostatními kolegy utajit. Událost, která z vědců introvertů jako kouzelným proutkem vyčaruje vědce extroverty, je bezesporu vědecká konference.
     Vědecká konference je setkání badatelů z různých institucí na jednom místě. Cílem konference bývá nejčastěji snaha o maximální koncentraci vědomostí a poznatků o jednom či více tématech. Poznatky jsou oficiálně sdělovány dvěma hlavními způsoby, přednáškou a posterem. Nejváženější řečníci přednášejí pro plénum (zasedání všech); následují přednášky v sekcích, které probíhají souběžně z důvodu úspory času. Je na každém posluchači, kterou přednášku zvolí a které na její úkor vynechá (málokdo umí být v jeden okamžik ve více než jedné přednáškové místnosti zároveň). Příspěvky, na které se z časových důvodů nedostalo, jsou představeny formou posteru (plakátu). Jedná se vlastně o takovou reklamu na projekt s uvedením hlavních cílů, výsledků a nezbytného kontaktu na autory. V rámci tzv. poster session se autoři postaví ke svým posterům a ochotně odpovídají na zvídavé dotazy korzujících badatelů.
     Konference Geoekologické problémy Krkonoš 2009 se uskutečnila 21.–23. září ve Sklářské Porubě. Jednalo se již o sedmé setkání vědeckých pracovníků, zaobírajících se bádáním spojeným s Krkonošemi po obou stranách státní hranice. Význam tohoto setkání podtrhla oslava 50 let Karkonoskiego Parku Narodowego. Výstupy z této konference budou shrnuty v suplementu sborníku Opera corcontica, které spatří světlo světa v polovině roku 2010.
     Sjednocením postupu při koordinaci vědeckovýzkumných aktivit se věnovalo setkání v Doubici na Děčínsku, pořádané přesně o měsíc později organizací Europarc Česká republika. Pestré a smysluplné jednání se odbývalo ve čtyřech blocích. Po firemním (prezentace společností analyzujících a vyhodnocujících vědecká data), následoval blok národních praků a CHKO, složený z prezentací výzkumných aktivit jednotlivých složek ochrany přírody. Přes blok Agentury ochrany přírody a krajiny ČR jsme se dostali až k diskusi nad možnostmi sdílení a výměny dat. Vše, co se první den na přednáškách upeklo, se poté ještě dlouze porcovalo při komentované ekologické vycházce do Národního parku České Švýcarsko.
     Věřím, že po přečtení tohoto sloupku ti z vás, kteří neměli pojem o tom, jak probíhá vědecká konference, jej už mají. Pokud vás zajímají aktuality krkonošské VaV, nalistujte si tento sloupek i příště.

 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border