border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2010 arrow Smědavská hora v proměnách času
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Smědavská hora v proměnách času Tisk E-mail
Václav Lábus   
Pojmenování Smědavské hory, z jizerské náhorní plošiny nenápadné a stojící ve stínu okolních vrcholů, z údolí naopak dominantní, prošlo v minulosti několika proměnami. Její novodobé německé jméno Wittigberg vděčí za svůj původ říčce Smědá (německy Wittig), která ji obtéká prakticky ze tří stran. České jméno pak vyjadřuje svou souvislost s říčním názvem zprostředkovaně přes označení horské enklávy Smědava. Současná podoba je poměrně nová: objevuje se až ve třicátých letech 20. století, poprvé ji zřejmě použil Bohumil Kinský ve svém česko-německém místopisu (1934). V této době pojmenování nebylo zdaleka ještě ustálené, nejčastěji se užívalo jména Smědovská hora (podle tehdejšího názvu pro dnešní Smědavu – Smědov), vedle toho i Smědá hora nebo Smědovský/Smědavský vrch. Ostatně ani samotná Smědava neměla před rokem 1945 jednotné označení. O tom, že si autoři turistických průvodců hlavu s názvoslovím příliš nelámali, svědčí např. hned několikerá podoba užitá na různých místech téže příručky z roku 1937: Vítka, Nad Vítkou, Na Vítku, Smědava.
První česká jména pro Smědavskou horu ale sahají na přelom 19. a 20. století. Topograf Karel Kořistka se inspiroval hláskovou podobou německého pojmenování a navrhl jméno Vítkova hora. Historik J. V. Šimák se Smědavskou horou ztotožnil starý český název Bražecký vrch, na který narazil ve středověkých listinách popisujících hraniční spory. Většina badatelů ale vztahuje toto jméno na dnešní horu Jizeru (německy Siechhübel). Avšak záměna Jizery za Smědavskou horu nebyla úplně ojedinělá. V katastrálních mapách z roku 1843 totiž paradoxně najdeme označení Siechhübel jak u Jizery, tak na jednom z listů chybně i v oblasti Smědavské hory.
Jak je vidět, ani s německým pojmenováním to nebylo tak úplně jednoduché. Na starých mapách navíc nesla hora jméno Rollberg, podle Antona Ressela motivované dřevařstvím. To potvrzuje i označení, které se vyskytuje ve vojenské mapě z konce 18. století: Holz Roll. Německé sloveso „rollen“ znamená např. kutálet. Zdá se tedy, že v dřívějších dobách byl strmý severovýchodní svah Smědavské hory využíván pro přibližování dřeva. Jména Rollberg a Wittigberg nějaký čas existovala vedle sebe, jak potvrzují vojenské mapy z poloviny 19. století, v nichž se doslova uvádí: Roll- oder Wittigberg.
Je možné, že hora měla ve středověku i nějaké české (popř. lužickosrbské) jméno, podobně jako řada okolních vrcholů a vodních toků, které se zmiňují ve známých listinách ze 16. století. Žádná stopa se nám ale v tomto ohledu bohužel nedochovala.

 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border