border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2010 arrow Jeskyně
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Jeskyně Tisk E-mail
Jiří Dvořák (dak, J.D.)   
Jaroslav Hromas (editor) a kol.
Edice Chráněná území ČR, svazek XIV., P. Mackovčin a M. Sedláček (eds.)
AOPK ČR Praha a EkoCentrum Brno ve spolupráci se Správou jeskyní ČR, Praha 2009
1. vydání, 608 stran, cena 960 Kč


     Je tomu již víc než deset let, co vyšel první svazek edice, jaká zatím nemá v oblasti literatury věnované ochraně přírody v České republice obdobu. Když jsme v roce 2002 informovali o vyjití dílů pojednávajících o našemu regionu (sv. III. Liberecko /CHKO Jizerské hory, Český ráj/ a sv. V. Královéhradecko /KRNAP/ ), předpokládalo se, že během dvou tří let budou dokončeny i zbývající z 13 „krajských“ dílů (Plzeňsko a Karlovarsko jsou sloučeny v jednom svazku) i závěrečné „speciály“ – Jeskyně ČR a Kompendium, shrnující údaje a rejstříky ze všech svazků. Skutečnost ale byla jiná – tempo vydávání se zpomalilo a nastaly i doby, kdy dokončení edice bylo více než nejisté. Přece se však podařilo v roce 2007 vydat poslední regionální díl Brněnsko a na konci právě uplynulého roku 2009 vyšel XIV. svazek Jeskyně.
    Obsáhlá kniha, kterou Agentura ochrany přírody připravila v úzké spolupráci se Správou jeskyní ČR, je soupisem poznatků o 3 238 přírodních podzemních dutinách (z téměř 4 tisíc evidovaných) na území Čech, Moravy a Slezska. Toto laiky jistě překvapující číslo je důsledkem pestré geologické stavby území naší vlasti, dlouhého geologického vývoje, ale také značné prozkoumanosti České republiky, o což se zasloužili především členové České speleologické společnosti. Proč jsou jeskyně v samostatném svazku zařazeny do edice Chráněná území ČR, ač pouze nemnoho z nich je přímo vyhlášeno jako maloplošné chráněné území? Protože přísně chráněny jsou všechny jeskyně a propasti v ČR, a to zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; jeskyně s archeologickými nálezy navíc i zákonem o státní památkové péči. V současnosti se shromažďováním údajů o jeskyních zabývá Správa jeskyní ČR, data o přírodním podzemí spravuje AOPK ČR v rámci informačního systému ochrany přírody.
     Kniha má pochopitelně jiné členění než ostatní díly edice. Dva hlavní oddíly tvoří Obecná část a Regionální část. V prvním, zhruba stostránkovém oddílu se dozvíte vše podstatné o geologii, hydrologii, klimatu, vzniku a vývoji krasu a pseudokrasu (tj. podzemí v nevápencových horninách), ale také o jeskynních výplních, speleotémách, paleontologických a antropologických nálezech i ochraně jeskyní.
     V rozsahem zcela převažujícím (přes 520 stran) regionálním bloku nazvaném Kras a pseudokras České republiky jsou pak v systému řídícím se teprve v roce 1994 přijatým karsologickým členěním ČR postupně zachycena všechna přírodním podzemím obdařená území republiky. Nás z oblasti Krkonoš, Jizerských hor a Ještědského hřbetu pochopitelně nejvíc zajímá kapitola Krasová a pseudokrasová území Západních Sudet, nacházející se na stranách 308–323 a zčásti též Krasová a pseudokrasová území české křídy (tj. i Českého ráje, str. 280–304). Podrobnější popis včetně půdorysných nákresů si vysloužily největší podzemní prostory Západních Sudet, a to jeskyně: Západní (Jitravská), Nedobytná, Hanychovská, Bozkovské dolomitové jeskyně, Ponikelská a Albeřická. U ostatních drobnějších dutin jsou uvedeny nejzákladnější údaje. Na stranách 341–352 je zpracován pseudokras nedalekých Adršpašsko-teplických skal (s nejdelší – přes kilometr dlouhou – pseudokrasovou jeskyní ČR, Teplickou j.), Polické pánve a Broumovské vrchoviny.
     Zájemcům o neživou přírodu naší vlasti se tak poprvé dostala do rukou publikace, kde je širší veřejnosti dostupný ucelený přehled krasových i pseudokrasových jevů v České republice, navíc bohatě vybavený fotografiemi, mapami, tabulkami a plánky. Knihu lze nejlépe získat v internetovém knihkupectví o. s. EkoCentrum Brno.

 
Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border