border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2010 arrow Jáma Lomničky. Neprávem opomíjený krkonošský kar
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Jáma Lomničky. Neprávem opomíjený krkonošský kar Tisk E-mail
Jiří Dvořák (dak, J.D.)   
     Když se zeptáte několika lidí, kteří o sobě tvrdí, že Krkonoše znají jak své boty, a optáte se na údolí a kar říčky Lomničky – hlubokou dolinu na sever od Sněžky – možná od nich uslyšíte jen zamumlání: „Jo myslíš tu díru pod Sněžkou, co se odtamtud nedá nikam jít? Tak tam sem teda ještě nebyl.“
     Údolí Lomničky a jeho karovému závěru Jámě Lomničky Poláci říkají Dolina Łomniczki a Kocioł Łomniczki. Vlastníte-li nějaké těsně poválečné nebo ještě starší mapy, pak na nich najdete název Melzersgrube, Melzerova jáma nebo Melcerowy Dół. Jde o jedno z prvních míst z vysokohorských partií Krkonoš, kam již ve středověku začali pronikat lidé, konkrétně vlaští hledači zlata a rud. To, že v tomto údolí na úpatí Sněžky byly nerosty hledány i dobývány již od 14. století, vděčíme zejména geologické stavbě území. Ta je totiž mnohem pestřejší než ve zbytku polských Krkonoš. Nalézáme tu středně a hrubě zrnité žuly (s výraznou světlou aplitovou žílou), východní svahy jsou tvořeny svorem, resp. kontaktním rohovcem. Právě v oblasti kontaktu žulového tělesa s okolními horninami dochází nejčastěji ke zrudnění. Z pohledu geomorfologického jde o ledovcové údolí, které na rozdíl od jiných karů na slezské straně nemá závěr zahlouben tak, aby zde vzniklo jezero (také zřetelné morény se vyskytují až v nižší částí údolí), zato zdejší ledovec dosahoval v době maximálního zalednění až 2 km délky a jeho modelující činnost je na tvaru údolí Lomničky příkladně zřetelná. Nápadná jsou rozlohou mimořádná kamenná moře a suťoviska na severním svahu Sněžky, hojné jsou zemní laviny (mury), turisticky nejpřitažlivější však jistě je vodopád Lomničky, přesněji kaskády Lomničky, neboť nejde o jediný „skok“, ale o sérii kaskád v délce kolem 300 m. Dva nejhezčí úseky se nacházejí přímo nad turistickou cestou, ten výše ležící prochází skalním zářezem zvaným Jar Łomniczki. Po stránce botanické jde o jednu z nejbohatších lokalit slezských Krkonoš, byť zůstává poněkud v zástinu slávy Sněžných jam nebo kotle Malého rybníka. Na dně jámy a mírnějších svazích se střídají porosty kleče a listnatých keřů (včetně střemchy skalní a starých exemplářů břízy karpatské) s bujnými vysokostébelnými nivami, na strmých svazích se žulovými (často mokvavými) plotnami roste vysokohorská flóra pramenišť a skalních terásek. Josef Šourek, který ve své pověstné Květeně Krkonoš kar označuje jménem Jáma pod Sněžkou, odtud udával mimořádný počet (32 druhů) vzácných jestřábníků.
     Pozoruhodně tragický osud měla malá turistická bouda, postavená v roce 1902 poblíž vodopádu; ještě dřív, než byla otevřena pro veřejnost, ji smetla sněhová lavina – mimochodem v tomto kotli je registrováno sedm lavinových drah –, navíc v roce 1994 se na zbytky základů navalila i lavina zemní. Krkonošské tragédie – ale také význačné zemřelé osobnosti, které se zapsaly do historie hor – pak připomíná asi turisticky nejvyhledávanější zajímavost Jámy Lomničky: symbolický hřbitůvek obětí hor, který byl v polovině 80. let zřízen při cestě pod jihozápadní hranou karu v nadmořské výšce 1 310 m n. m. Základním mottem pietního místa je heslo Mrtvým na památku, živým pro výstrahu. Na žulovém skalisku nad hřbitůvkem stojí 2,4 m vysoký ocelový kříž, na žulových blocích u stezky si můžete prohlédnout několik desítek tabulek, připomínajících oběti nejen krkonošských hor. Červeně značená turistická cesta vede z Karpacze a po chvilce strmého výstupu vyúsťuje u Slezského domu na hlavní hřebenovku směřující na Sněžku. Už máte důvod(y) do jámy Lomničky nahlédnout?

 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border