border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2011 arrow Půlstoletí Jizerského fotoklubu Hejnice
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Půlstoletí Jizerského fotoklubu Hejnice Tisk E-mail
Monika Klemšová   
     Je asi málo společenství, která vytrvají půl století sledovat stejný zájem. Jizerský fotoklub Hejnice se už celých padesát let drží na cestě, jejímž cílem jsou obrazy malované světlem, a to i přes všechny obtíže, proměny doby a společnosti i fotografické techniky. Každý z členů klubu má svůj způsob vidění, láska k fotografii je však spojuje. Všichni hledají potěchu oka, zpětnou vazbu a reakce na své snímky. To jim fotoklub po celá desetiletí stále dává, a pokud vydrží touha tvořit a respekt k tvorbě druhých, bude stále důvod proč se scházet.
     Historie Jizerského fotoklubu (JFK) se začala psát v době, kdy město Hejnice chystalo oslavy 750 let svého založení. Jejich součástí měla být soutěž o nejlepší snímek z Hejnic, který by co nejlépe vyjadřoval život města. Výběr z nich měl být uveřejněn ve výroční propagační publikaci. Několik fotoamatérů se 10. října 1960 sešlo a založilo Kroužek fotografů amatérů při Osvětové besedě v Hejnicích. Už v době založení byl vůdčí osobností Jiří Bartoš, tehdy žijící v sousední Raspenavě, který se po přejmenování kroužku stal jeho předsedou a je jím dodnes. Původně šestičlenný klub byl velmi aktivní, své práce pravidelně vystavoval o prázdninách na různých místech, ve škole nebo v bývalém agitačním středisku. Když pak v roce 1966 získali od města bývalou malírnu porcelánu firmy Kratzer, odpracovali na rekonstrukci prostor stovky hodin. Nová stálá výstavní síň, toho času největší v severních Čechách, byla vybavena výstavními panely zhotovenými svépomocí podle návrhů členů. Ty dokonce zaujaly redaktora časopisu Čs. fotografie pana Spoustu natolik, že nákresy výstavního zařízení prestižní časopis uveřejnil. Kapacita výstavní síně byla variabilní a bylo možné vystavit kolekci až 250 snímků.
     Možnost vystavování přilákala do Hejnic další nové členy, někteří dojížděli na schůzky z Liberce a Turnova. Jejich tvorba se prolínala všemi žánry, od krajiny přes abstrakci až k dokumentárním a reportážním snímkům. Fotografové se zdokonalovali v kurzech a fotografických školách pro amatéry. Klub pořádal besedy se známými autory, například s krkonošským krajinářem Jiřím Havlem z Trutnova, libereckými Janem Pikousem a Ladislavem Postupou, dokumentaristou Bohdanem Holomíčkem z Janských Lázní, promítaly se diapozitivy a filmy. V této výstavní síni byly ale k vidění i obrazy Karla Čapka a práce řady dalších výtvarníků, zapůjčené Oblastní galerií v Liberci. Objevovaly se tu i kolekce autorů, pro které byla oficiální prezentace v té době takřka nemožná. A tak se do Hejnic na výstavy utajené pod neutrálním názvem sjížděli příznivci fotografie z celé republiky. Každoročně zde proběhlo až šest výstav, které kromě pravidelné výstavy členů JFK doplňovaly výstavy klubů i jednotlivců od nás i ze zahraničí. Navštívily je vždy stovky lidí, svědčí o tom zápisy z návštěvních knih. Bohatá výstavní činnost byla v listopadu 1974 odměněna Zlatým odznakem Svazu československých fotografů. Právě v tomto roce byl také odvysílán pořad Československé televize Postůj okamžiku, který se zaměřil na hejnický JFK pro srovnání činnosti venkovského fotoklubu s městským ČKD Sokolovo z Prahy. Následovala řada úspěchů a v roce 1979 také klubové vítězství v mapovém okruhu Zlatý svícen v Kamenickém Šenově.
     Čtyři členové JFK – Bartoš, Kozák, Melichar, Vokál – byli současně členy významného a vyhlášeného Studia výtvarné fotografie v Liberci. Fotoklub navázal přátelské styky i s fotografy z Polska a Německa a některé z nich trvají dodnes. Po zkušenostech z českého mapového okruhu Český ráj, kterého se členové JFK zúčastňovali již od 2. ročníku (letos 50. ročník), založili a zorganizovali první ročník mapového okruhu Interfoto přátelství 3 × 3. Této mezinárodní soutěže se účastnily kromě českých fotoklubů také kluby z Jeny, Merseburgu, Drážďan, Vratislavi, Bydhošti a Jelení Hory, což přineslo další podněty i osobní kontakty. Pro všechny členy hejnického JFK, kterých bylo nejvíce 25, tato činnost znamenala nutnost pravidelné a poctivé fotografické tvorby. Ta byla vždy jednou za čtrnáct dní hodnocena na pravidelných schůzkách, které se konaly v klubovně Osvětové besedy a výstavní síni.
     Přišel ale listopad 1989 a s ním změna v myšlení představitelů města. Na příkaz městského úřadu byl v roce 1990 provoz výstavní síně po 24 letech ukončen. Privatizace ji proměnila v prodejnu a později textilní dílnu. Tato událost fotoklub citelně zasáhla a většina ze stávajících 20 členů postupně odešla. Zbyli čtyři, nejméně za celou klubovou historii.
Většina členů, kteří stáli u zrodu JFK, dnes už nežije, jiní z Hejnic odešli nebo ztratili kontakt. Mezi zakládající členy patřil Mojmír Mlejnek, hejnický kronikář, jednatel fotoklubu i místní Osvětové besedy, Zdeněk Melichar, František Vokál, profesor Walter Mende, malíř, který přispíval k výtvarnému vzdělávání členů. Později se připojil také Josef Kozák, Jiří Štern a vynikající kreslíř Josef Kroupa, který se pod značkou „jokr“ proslavil jako karikaturista.
     Někteří autoři dosáhli mimořádných úspěchů a řady mezinárodních ocenění. Jejich fotografie doslova obletěly svět. Dodnes aktivní Jiří Bartoš, někdejší vítěz soutěže Štít Viléma Heckela, je držitelem bronzové, stříbrné i zlaté medaile FIAP, ocenění Mezinárodní federace umělecké fotografie. Vystavoval v mnoha zemích a účastnil se řady mezinárodních fotografických salonů po celém světě, mj. v Šanghaji a Hongkongu v Číně, v Austrálii, Belgii, Argentině, Lucembursku i v Jižní Africe. Nejvíce si ale cení medaile Nicéphore Niépce, kterou získal ve Francii za techniku černobílé fotografie v roce 1984.
     Pravděpodobně nejznámějším členem JFK se stal Miroslav Zajíc, rodák z Vísky u Frýdlantu, jemuž bylo sedmnáct, když v hejnickém fotoklubu začínal. Od roku 1968 se stal fotoreportérem týdeníku Mladý svět, později Práva a dalších periodik. Známé jsou i jeho fotografie celebrit, z nichž některé poskytl pro výstavu k padesátiletému výročí existence JFK, která v listopadu 2010 proběhla v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích. Výstava předvedla nejen ukázky prací jednotlivých autorů, ale mapovala i dlouholetou historii klubu, jehož budoucnost vidí předseda Jiří Bartoš optimisticky. „Velmi mě těší, že největší díl na retrospektivní výstavě udělali noví, mladší členové klubu. Jsem přesvědčen, že oni ponesou tu štafetu hejnických fotografů dál i další roky a že Jizerský fotoklub v Hejnicích bude otevřeným sdružením lidí milujících fotografii.“
     Během posledních let se přišli další lidé radit a čerpat zkušenosti. Dnes klub tvoří osm stálých členů, kteří si vzájemně hodnotí své snímky a organizují společné výpravy na fotograficky zajímavá místa. Všichni se shodně orientují převážně na krajinu a její detail, někteří se zabývají i reportáží. Nezříkají se ale ani abstrakce a experimentů. Technika, se kterou pracují, je různá a rozhodně se nedá říct, že by tady digitální proces vytlačil klasiku. Mnozí i dnes fotografují kinofilmovými a středoformátovými aparáty, Jiří Bartoš občas také pracuje s tzv. „dřevákem“ na ploché filmy. Dokládá tím fakt, že ke krásné fotografii nevede jen jediná cesta – pomocí moderní techniky.
     Donedávna se členové klubu scházeli každý druhý čtvrtek v Malé galerii, kterou jako náhradu za zrušenou výstavní síň otevřel Jiří Bartoš ve svém rodinném domku v Hejnicích. V ní si mohli návštěvníci prohlédnout a zakoupit nejen fotografie, ale také výrobky od řemeslníků a výtvarníků z Frýdlantska. Loňská srpnová povodeň však galerii zcela zničila a fotografové se nyní setkávají u jednoho z nich. Všichni ale doufají v záchranu a brzké obnovení přívětivé Malé galerie u Bartošů.

Aktualizováno ( Pondělí, 17. leden 2011 )
 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border