border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2011 arrow Pozvání na Broumovsko
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Pozvání na Broumovsko Tisk E-mail
Petr Köppl   
     Čtenáři časopisu Krkonoše si už zvykli čítat na tomto místě o Českém ráji. Zaměřme ale pro změnu svůj pohled z vrcholů Krkonoš jiným směrem – východním. Pokud nám bude jen trochu přát počasí, uvidíme siluety strmě vystupujících hor s plochým temenem, které jsou nezaměnitelným znakem Chráněné krajinné oblasti Broumovsko nebo vrcholků sousedního polského národního parku Stolové hory (Góry Stolowe).
     Velmi nás těší příležitost k setkání s vámi. Pokusíme se vám krajinu Broumovska představit jako jedinečný kraj. Kraj plný prolínání. Kraj spojující a rozdělující. Kraj na pomezí horstev, kultur, krajin a srdcí. Broumovsko je jednou z 25 chráněných krajinných oblastí České republiky. Zdejší krajina, pod kterou v hloubce Polické křídové pánve proudí nejčistší voda, je malebná i plná kontrastů, zabydlená a obhospodařovaná.
     Pomezí Krkonoš, Orlických hor a Kladska má pohnutou historii geologickou i historii zdejších lidských pokolení. Dnes je krajem říček a lánových vesnic mezi ostrovy skalnaté divočiny. Zdejší církevní i lidové stavby jsou v architektuře pojmem. Proslulé druhohorní pískovce Broumovska jsou ohraničeny svědky prvohorních časů: Na severu strmými vyvřelými kužely Javořích hor a na jihozápadě hřbetem hor Jestřebích, skrývajících prokřemenělá dřeva permských „araukaritů“ a černé uhlí.
     Nejcennější příroda je na Broumovsku chráněna ve dvou rozlehlých národních přírodních rezervacích (NPR) a jedné národní přírodní památce (NPP). NPR Adršpašsko-teplické skály patří se svými 17 km2 k největším skalním městům ve střední Evropě. Spolu s NPR Broumovské stěny a NPP Polické stěny jsou výjimečné svým reliéfem a klimatem, umožňujícím existenci unikátní květeny a zvířeny. Vrcholová část stolové hory Ostaše a mimořádně členitá Křížová cesta (Křížový vrch) u Adršpachu byly vyhlášeny už v roce 1956 přírodními rezervacemi. Menší skalní území Borek a Kočičí skály jsou přírodní památky, stejně jako místa s unikáty živé přírody: Šafránová stráň u Suchého Dolu nebo staré bučiny přírodní rezervace Farní stráň u Machov a. Zalesněný vrch Rač u Janovic je připravovanou přírodní rezervací. Stárkovské bučiny, Řeřišný, Kozínek nebo Metuje a Dřevíč jsou evropsky významnými lokalitami. Nejen pískovcové skály, ale i řada dalších geologických zajímavostí jsou svědky dávné minulosti. Pískovcové sloupky u České Metuje a Mořská transgrese jsou přírodními památkami.
     CHKO Broumovsko byla zřízena v roce 1991 vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 157 na ploše 410 km2. Její severní a východní hranici tvoří státní hranice s Polskou republikou. Vnitrostátní hranice vede od Žďárek přes Hronov a Zbečník k Hornímu Kostelci a dále po Panské cestě Jestřebími horami přes Odolov pod Žaltman, odkud pokračuje kolem Radvanic až ke státní hranici u Chvalče. Posláním CHKO je zachovat Broumovsko takové, aby bylo příjemné zde pobývat. K tomu přispívá Správa CHKO financováním krajinotvorných opatření, ale i regulací záměrů, které by mohly snížit pestrost a celkovou hodnotu zdejší krajiny.
     Jako první inspiraci pro setkávání s Broumovskem připojujeme čtyři tipy pro vaše cesty.
     Obtiskněme hned s ustupující zimou naše podrážky do blátivých cest Broumovska. Jaro je nejvonnější v lukách nad Machovem, kde květy vzácných orchidejí prozrazují jedinečnost zdejších strání a kvalitu péče o ně. Na lokalitě Řeřišný nás v květnu okouzlí množství kvetoucích upolínů nebo chomáčky suchopýrů vyrůstajících z rašeliny.
     V letním parnu poskytnou příjemné ochlazení skalní města. Vnímejme říši skal jako domov mnohých ohrožených tvorů a vstupujme do ní jako do svatyně, v níž jsou uloženy živé i neživé poklady. Místa, kam lidé vnášejí částečky okolního světa, ztrácejí krásu panenské přírody, ale také jedinečný chemismus vody nebo půdy. Proto není možné koupání v Adršpašské pískovně. I ve žhnoucí den nás přivítá na hřebeni Broumovských stěn vánek. Jejich hřeben vystupuje náhle až třísetmetrovým převýšením z Broumovské kotliny. Nechejme na zdejších četných vyhlídkách promluvit krajinu Broumovské zemičky, uzavřené od severu mohutnými kužely sopek Javořích hor. Všimněme si lánových obcí, obroubených šperky barokní doby.
     Vjeďme do podzimní mozaiky na kole po „naučných cyklostezkách“. Značené trasy jsou doprovázeny tabulemi s informacemi o průběhu trasy, o přírodě, krajině a lidech v ní. Zdatným sportovcům jsou určeny modře značené stezky č. 4001 (okruh Vyhlídková cesta) a 4002 vedoucí částečně terény Broumovských stěn. Po klidnějších silničkách, zato až do Polska vede méně náročná červená trasa č. 4000 Okruh Stěny.
     Slézt ze sedla můžeme v chrámech starých bučin ve Farní stráni nad Machovem nebo na vrchu Rač u Janovic. Zvídavou mysl zjitří představy živlů, které vymodelovaly Pískovcové sloupky u České Metuje nebo mořského příboje, který překryl usazeniny dávné řeky na Mořské transgresi u Vernéřovic.
     Zimní výprava na tratích pro běžkaře, jejichž přípravu Správa CHKO koordinuje, přinese návštěvníkovi jiskřivý zážitek. V tomto období naplno promlouvá jedinečná morfologie a nejvýrazněji jsou přítomny síly formující krajinu skal, kuželů a kuest. Život, jindy tak silně přítomný v lukách, lesích, ale i na nehostinných skalách je upozaděn. Přesto by poutník neměl ztrácet pokoru před ním: Ztráta energie, kterou utrpí zvířata vyplašená neukázněnými návštěvníky, je v zimě fatální. Právě od února probíhají svatební lety rytíře skal – sokola stěhovavého. Ponechejme jemu i ostatním skalním tvorům skály jako tiché zimní království.
     Ať už budete Broumovsko poznávat jako čtenáři Krkonoš nebo jako poutníci, přejeme vám daleký výhled ve všech ročních obdobích!

Aktualizováno ( Pátek, 14. leden 2011 )
 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border