border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2013 arrow Krkonoše 2013
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Krkonoše 2013 Tisk E-mail
Jiří Bašta (baš, jb)   
     Rok s trojkou na konci je v Krkonoších spojen s kulatým výročím založení prvního českého národního parku. 17. května 2013 uplyne padesát let od začátku – s trochou nadsázky – nové éry Krkonoš. Tento ve vývoji přírody pouhý okamžik je z lidského hlediska už dosti dlouhou dobou, po kterou několik set kilometrů čtverečních území (dnes to je 363 km2 vlastního parku a dalších 186 km2 ochranného pásma) ovlivňují život místních obyvatel i chování návštěvníků zvláštní pravidla.
     Začínající 46. ročník našeho časopisu bude tedy logicky více věnován bilanci úsilí o zachování přírodních hodnot Krkonoš pro ně samé i pro společnost, i vzájemnému ovlivňování přírody a lidské kultury. Víte, že toto ovlivňování má často podobu zásadních střetů, jejichž těžiště se od následků zemědělského a průmyslového využití, které trvá několik století, posunulo k následkům zátěže turismem, jehož rozvoj sice trvá teprve řekněme půldruhé století, ale je o to intenzivnější. A že v tomto ohledu nebylo řečeno poslední slovo, svědčí už pouhé použití slova rozvoj při plánování budoucnosti obcí či lyžařských areálů.
     V obrazovém doprovodu časopisu – jak dokládá i obálka – budou převládat stále spíše krásy přírody a příklady výše zmíněných přírodních hodnot. Ale v málokterém snímku chybí alespoň latentní stopa člověka, alespoň náznak souvislostí, o nichž píšeme, a v textech také málokdy chybí člověk alespoň jako jev v pozadí. Pokud článek nepojednává přímo o lidech, kteří tu žili, žijí nebo se o hory profesně či jinak zajímají.
     Co tedy konkrétně chystáme? Na předchozí straně se poprvé objevuje přehledová mapka větší části regionu, kterým se zabýváme. Je to nový prvek navigace čtenáře v popisovaném terénu i v časopise, který se dosud nemohl v plné šíři vejít do stručného obsahu. Odkazy na čísla stránek se týkají jednak lokalit popisovaných v článcích (čísla v červených polích), jednak by měly napovědět, odkud jsou stěžejní fotografie (čísla v modrých polích) – ostatně jen některé snímky zobrazují všeobecně známé ikony Krkonoš a naopak mnoho jich seznamuje s málo známými zákoutími nebo představuje známá místa z nezvyklého pohledu.
     Problematiku péče o přírodu Krkonoš bychom vedle jednotlivých monografických článků chtěli přiblížit redakčními rozhovory s těmi, kteří se o ni v minulém půlstoletí intenzivně starali, a volným cyklem ze zákulisí vědeckého poznávání hor. Proměny krajiny ilustruje nový seriál nestora krkonošské fotografie Jiřího Havla i pokračování série reprodukcí grafiky, kresby a malby z regionálních sbírek, především Krkonošského muzea Správy KRNAP. Příběhy Horské služby a vyprávění pamětníků o uplynulém životě budou mít stále protějšek v inventuře bohatství zdejšího ovocného stromoví a přibude stručný atlas památných stromů. Běh dějin budeme sledovat nejen v článcích s novými poznatky o životě našich předků, o využívání nerostného bohatství, ale i v dlouho čekajícím cyklu o umění. Na plakátech s pracovními listy pro děti nyní budeme poznávat namísto zvířat rostliny.
     Na závěr nahlédnutí do letošního ročníku připojujeme žádost o shovívavost: změny v organizaci tvorby časopisu si vyžádaly více času. Po pěti letech velmi příjemné spolupráce s grafickým studiem Gentiana přechází předtisková příprava na bedra redakce. Doufáme, že za posunuté vydání prvních čísel nového ročníku vyvolané tímto úsporným opatřením – a také za zvýšenou cenu, v proběhlé čtenářské anketě obecně označenou jako velmi přijatelnou – vás odškodníme i nadále tak pestrým obsahem časopisu, jako je pestrá i krkonošská příroda a krajina.
     Přejeme vám příjemné čtení v celém roce 2013 a těšíme se na další setkávání s vámi.

Aktualizováno ( Úterý, 22. leden 2013 )
 
< Předchozí

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border