border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2013 arrow Opera Corcontica 49
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Opera Corcontica 49 Tisk E-mail
Jiří Dvořák (dak, J.D.)   
V samém závěru roku 2012 vyšlo již 49. číslo sborníku, který od počátků existence Krkonošského národního parku (první Opera Corcontica spatřily světlo světa v roce 1964) poskytuje prostor pro publikování vědeckých prací, stručnějších nálezových zpráv, polemických příspěvků i dalších typů článků především z přírodovědeckých, ale též společenskovědních oborů. Zájmovou oblastí jsou Krkonoše (řidčeji sousední sudetská pohoří, případně celé Vysoké Sudety), a to po obou stranách dnes již nepodstatné státní hranice.
     Devětačtyřicátý ročník, pečlivě připravený dvěma novými redaktory, přinesl řadu změn formálních a do jisté míry i obsahových. Všechny uživatele, kteří sborník Opera Corcontica znají v grafické podobě po léta téměř nezměněné, upoutá hned změna obálky: na dříve strohé titulní straně se objevuje kresba a český podtitul Krkonošské práce je doplněn polským ekvivalentem Prace karkonoskie. Naopak na zadní 4. (a také 3.) stranu obálky se přesunul obsah čísla, dříve umístěný na prvních stránkách sborníku; to přispěje k rychlé orientaci čtenářů v publikaci. Významnou grafickou změnou je i dvousloupcová sazba, použitá u většiny textů; měla by přispět k jejich snadnějšímu čtení. Úzké sloupce pak navádějí i k občasnému užití fotografií na jeden sloupec – v miniokénkách o delší straně 64 mm však mnoho detailů nerozlišíte, méně (ale větších obrázků) by bylo více.
     U odborného sborníku je však jistě důležitější obsah než forma. A ten je u OC č. 49 nadobyčej pestrý. Do čísla o 232 stranách se vešlo 18 příspěvků (jejich některé níže uvedené názvy jsou zestručněny – pozn. aut.) různého rozsahu i tematického zaměření, dva jsou od polských autorů. Tradičně nejvíce jsou zastoupeny články botanické nebo lesnicko-botanické (7), po pěti příspěvcích je z oborů zoologických a geomorfologie (včetně hydrologie), vítaným zpestřením je článek historicko-geograficko-montanistický. Přínosnou novinkou je zařazení úvodního přehledového článku, tentokrát na téma Antropogenní změny vegetace nad horní hranicí lesa v KRNAP s důrazem na vliv turistiky. Mnoho čtenářů jistě najde i příspěvek R. Táslera přinášející přehled důlních děl a průřez historií rudného hornictví v Obřím dole, doplněný vloženou skládanou mapou lokality o formátu 42 × 30 cm. Výsledkem mnohaletého monitoringu je článek J. Materny Výškové rozšíření klíštěte obecného v Krkonoších, objevné jsou dvě práce s glaciologicko-geomorfologickou a geoekologickou tematikou Zalednění Jeleního dolu ve východních Krkonoších (V. Pilous) a Horské růžencové toky v arkto-alpínské tundře Krkonoš (J. Štursa et al.). Pro budoucnost jistě významný je přehled všech momentálně dostupných informací na téma Výsadby a výsevy vzácných a ohrožených druhů rostlin in-situ v KRNAP (J. Zahradníková a L. Harčariková). Sborník zakončují kratší zprávy nálezové a polemika o publikacích na téma tvorby hříženců a polykormonů u buku lesního na alpínské hranici lesa. Obsáhlejší souhrny všech textů v angličtině by měly přispět ke snazšímu zařazení do mezinárodních bibliografických databází.
     Záměrem naznačených inovací obsahových i grafických je, aby sborník Opera Corcontica byl přístupnější širšímu okruhu zájemců o Krkonoše (studenti, regionální badatelé a milovníci hor), nejen specializovaným přírodovědcům a v budoucnu i badatelům ve společenskovědních oborech. Zakoupit ho lze v návštěvnických centrech národního parku nebo v knihovně Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí (Zdeňka Flousková, tel.: 499 456 706, e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny ) za cenu 110 Kč.

 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border