border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2013 arrow Związek Gmin Karkonoskich - 20 let
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Związek Gmin Karkonoskich - 20 let Tisk E-mail
Jiří Dvořák (dak, J.D.)   
Polský Svazek krkonošských obcí (Związek Gmin Karkonoskich – ZGK) se loni dočkal dvacetiletí své existence. Je protějškem – a při mnoha akcích také partnerem – obdobného českého sdružení Krkonoše – svazek měst a obcí, které je však o osm let mladší.
     Svazek krkonošských obcí byl založen 23. března 1992, zakládajícími členy byly obce Karpacz, Kowary, Mysłakowice a Podgórzyn, v roce 1998 se připojila Szklarska Poręba, roku 2001 Piechowice; kandidátem na vstup je město Jelení Hora. Sídlem Svazku jsou Mysłakowice, konkrétně rekonstruovaný palác v místní části Bukowiec. Podnětem ke vzniku ZGK však nebyl společný postup v rozvoji turistického ruchu, jako tomu bylo a je v případě svazku českých krkonošských obcí, ale řešení problémů s odpady. Na hranici obcí Mysłakowic a Podgórzyna se totiž od 70. let 20. století hromadila divoká skládka, používaná i dalšími obcemi (ani města Karpacz a Kowary neměla svoji legální skládku komunálního odpadu). Představitelé obcí využili zkušeností ze starších zemí Evropské unie (zvláště z Dánska) se vznikem svazků obcí vytvářených za účelem společných investic, především v oblasti ochrany životního prostředí. Svazek obcí pak získal nemalé finanční prostředky, které posloužily ke zřízení moderně vybaveného Krkonošského centra odpadového hospodářství (Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami) v Ścięgnach-Kostrzyci, jehož součástí je kromě řízené skládky také kontejnerová kompostárna bioodpadu, třídící linka na druhotné suroviny a menší sklad nebezpečného odpadu.
    Již při vzniku svazku bylo jasné, že bude fungovat i po vyřešení problému se skládkou a plnit i další úkoly: zastupování společných zájmů ve věcech spolupráce s jinými (i zahraničními) sdruženími a euroregiony, realizování dalších komunálních investic včetně provozování hospodářské činnosti a vytváření nových podniků, usměrňování hospodářského rozvoje v závislosti na přírodních hodnotách území a v souvislosti s tím i ochrana vody, půdy, ovzduší a krajiny, která je základem pro rozvoj domácí i zahraniční turistiky. Svazek se podílí na činnosti osvětově-výchovné, sportovní a kulturní, vydává informační materiály, věnuje se ekologické výchově a přeshraniční spolupráci. Největší v současnosti probíhající akcí je spoluúčast na projektu Krkonošský systém vodovodů a kanalizace (Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji), který je od roku 2000 realizován na území obcí Kowary, Mysłakowice, Podgórzyn a Szklarska Poręba. O rozsahu akce svědčí rozpočet první etapy – 79 mil. euro, přičemž 62 % nákladů je kryto ze zdrojů EU.
     Při příležitosti dvaceti let existence polského Svazku krkonošských obcí se 7. prosince 2012 konalo v Karpaczi slavnostní shromáždění, na kterém bylo zhodnoceno dvacetiletí činnosti ZGK a vysloveno poděkování dosavadním partnerům a spolupracovníkům, mezi něž patří i naše redakce. Ta má dlouholeté pracovní a přátelské kontakty s časopisem Karkonosze, jehož spoluvydavatelem (redakce sídlí v Bukowci) je právě Svazek krkonošských obcí.

 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border