border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2013 arrow Labská bouda mladýma očima
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Labská bouda mladýma očima Tisk E-mail
Václav Aulický   
Součástí výstavy Novodobá architektura Krkonoš jsou práce studentů architektury Ateliéru architektonické tvorby Ústavu stavitelství I Fakulty architektury ČVUT v Praze. Tento ateliér nese podtitul „se specifickým zaměřením“. Znamená to, že se zaměřuje především na náročné ocelové, železobetonové i dřevěné nosné konstrukce, dále na systémové fasádní pláště v modifikacích dvojitých klimaticky aktivních, membránových a fotovoltatických variant a také na specifické stavební a technické technologie, včetně technologií inovativních souvisejících s ekologickými principy filosofie „trvale udržitelného stavění“ dle hodnoticích kritérií LEED (tj. amerického systému hodnocení energetického a environmentálního designu, pozn. red.), jako jsou nízkoenergetické a pasivní domy, „inteligentní“ budovy, tepelná čerpadla, rekuperace, „night-cooling“ a využití geotermální, solární i větrné energie. To znamená, že se v ateliéru navrhují především experimentální stavby a stavby v extrémních podmínkách.
    V posledních semestrech bylo ve smyslu specifického zaměření ateliéru jedním z hlavních témat ateliérové práce řešení objektu ve vysokohorských podmínkách. Vždy zaznamenalo zvýšený zájem studentů o tento druh stavby.
     Bylo to nejprve téma novostavby restaurace Na Pláni uvažované jako náhrada objektu po zrušené bývalé lanovce, spojené se stanicí horské služby a pohotovostním ubytováním. Současný objekt restaurace ve výšce 1 185 m n. m. vznikl adaptací koncové stanice lanovky z roku 1964, kdy byla původní jednosedačková lanovka z roku 1947 o délce 1 050 m prodloužena na 1 350 m, zrušené po vybudování nové čtyřsedačkové lanovky Doppelmayr v roce 1992 v jiné trase.
     Dále pak novostavba Labské boudy uvažovaná jako náhrada nynější boudy v případě jejího odstranění, ve výrazně redukované podobě, rovněž se stanicí horské služby, a nakonec přestavba Labské boudy, kdy se vycházelo z našich přímých kontaktů s majitelem a provozovatelem a stavělo se na konkrétních plánech další existence boudy, když se původní úvahy o její demolici ukázaly být nereálnými. Předmětem řešení byla především koncepce výrazné redukce objemu objektu a navržení jeho nového architektonického výrazu, včetně inovace provozně dispozičního řešení (ubytování, restaurace, stanice HS, meteorologická stanice). Speciální zaměření sledovalo otázky tepelně technických hledisek a energetického zabezpečení pomocí inovativních technologií.
     Současná Labská bouda se nachází na hraně Labského dolu ve výšce 1 321 metrů nad mořem, v teplotní oblasti – 21 °C, se sněhovou vrstvou nad 2 m a s rychlostí větru nad 120 km/h. Lokalita je v I. zóně KRNAP. Původní Labská bouda z roku 1879 vyhořela v roce 1965 a na jejím místě byla v roce 1975 dokončena dnešní budova. Od ní byla k dispozici dokumentace a byly provedeny podrobné prohlídky objektu. V principu se stávající základní dispoziční a provozní řešení zachovává, objekt se však výrazně redukuje ve svém objemu (především se zkracuje) a upravují se vstupní, restaurační a společenské prostory.
     Od těchto momentů se tedy odvíjejí vystavované studentské práce i sledování jejich cílů, jako je vztah k okolní krajině, zohlednění vysokohorských podmínek ve stavebně technickém a konstrukčním řešení i ve způsobu realizace a ekologie. Jedná se samozřejmě o práce mladých studentů, nezatížených škálou prozaických aspektů spojených s investováním staveb a reálnou zakázkovou činností. V přístupu k celkovému architektonickému řešení jim byla ponechána tvůrčí volnost tak, aby především vyjádřili svůj vlastní maximálně osobitý názor, ať už tradičnějšího nebo naopak invenčního zaměření, při respektování soudobých základních a zásadních momentů provozně dispozičního, stavebně technického a konstrukčního řešení.
     Tím, že pořadatel výstavy umožnil prezentovat takto zaměřené studentské práce, dal nejen možnost přestavit je veřejnosti jako takové a ukázat zaujetí studentů v řešení neobvyk­lých témat, ale také možnost porovnat jejich vize v kontextu s realizovanými novodobými stavbami v Krkonoších.

Aktualizováno ( Úterý, 22. leden 2013 )
 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border