border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2014 arrow Péče o lesy v roce 2013
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Péče o lesy v roce 2013 Tisk E-mail
Jakub Kašpar   
Součástí péče o lesy na území krkonošského národního parku je také výsadba nových stromků s cílem stabilizovat lesní ekosystémy, které byly v minulosti značně poničeny imisemi. Správa KRNAP loni vysadila téměř 95 000 sazenic, z toho 49 000 sazenic smrku ztepilého, 26 000 buku lesního, 9 000 jedle bělokoré a 5 000 jeřábu ptačího. Zbytek jsou také převážně listnaté dřeviny.
S výsadbou nám významně pomáhají sponzoři. Například dopravní společnost FlexiLog, a. s., loni zaplatila výsadbu 18 000 sazenic a pracovníci vedení společnosti osobně sázeli jedle bělokoré v okolí Rezku. „Zdálo by se, že to je jednoduché, ale i obyčejné sázení má svá pravidla. Musíte vykopat docela hlubokou díru, vložit jedličku a její okolí pak řádně ušlapat a nakonec zalít. Každá jednotlivá jedle musí být ochráněna pletivem, aby ji neokousala zvěř. Je neobvyklé, že nesázíme na nějaké pasece, ale podsazujeme jednotlivé sazenice do vzrostlého lesa,“ uvedl Radek Kencl ze společnosti FlexiLog. Společnost aktivně pracuje na snížení své uhlíkové stopy. „K přepravě zboží využíváme ná­kladní vozidla, která splňují nejpřísnější emisní limity norem euro 4 až 6. Dále se naše společnost aktivně podílí na snižování celkového objemu skleníkových plynů právě výsadbou stromů. Proto jsme se rozhodli za každou realizovanou zakázku vysadit v Krkonoších jeden nový strom, v roce 2013 celkem 18 000 stromků,“ upřesnil Radek Kencl.
„Správa KRNAP pochopitelně vítá každou takovouto aktivitu, každé partnerství, které nám pomůže. Výsadba nyní probíhá jinak než před lety. Dříve se nejvíce sázelo smrku. Dnes sázíme nezbytné minimum a dáváme velký prostor přirozenému zmlazení smrku a do lesa podsazujeme jen dřeviny, které v něm chybí, jako například jedle, buky, jeřáby a další listnaté dřeviny,“ stručně připomněl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka dnešní principy obnovy lesa.
Správa KRNAP se také opětovně stala úspěšným žadatelem v projektu společnosti Škoda Auto s názvem „Za každé prodané auto v ČR jeden zasazený strom“ a získala 181 500 korun na nákup a výsadbu 15 000 sazenic jedle bělokoré a listnatých dřevin. Cílem projektu je podpořit nekomerční výsadbu, především v místech ohrožených vodní či větrnou erozí, sesuvem půdy či škůdci.
Výsadba proběhla na místech určených podle platného plánu péče. Environmentálně vhodné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů na území Krkonošského národního parku dokládá certifikát FSC (Forest Stewardship Council), ocenění odpovědného a přírodě blízkého lesního hospodaření, jehož jsme už od roku 2009 držiteli.
 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border