border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2014 arrow Velké změny v Přírodovědeckém muzeu
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Velké změny v Přírodovědeckém muzeu Tisk E-mail
Stanisław Firszt   
O Přírodovědeckém muzeu (Muzeum Przyrodnicze) sídlícím ve Slezských Teplicích – dnes součást Jelení Hory – a akcích tam pořádaných, jsme vás v minulosti již několikrát informovali. Ostatně jeho minulý ředitel dr. Andrzej Paczos byl po řadu let členem redakční rady našeho časopisu. Současný ředitel Stanisław Firszt pak stojí před nelehkým úkolem – přestěhováním celého muzea, od druhé poloviny 60. let 20. století sídlícího v dřevěném pavilonu uprostřed teplického lázeňského parku, do historické budovy v centru města. A nejde jen o stěhování, na novém (jak se v následujícím textu pana Firszta dozvíte, vlastně na staronovém) místě jsou vytvářeny od základu jiné muzejní expozice. Co se tedy v Jelení Hoře-Teplicích děje?
 
Po zakončení přestavby části komplexu budov někdejší slezskoteplické prepozitury (pobočky) cisterciáckého kláštera v Křešově, kde se v letech 1834–1945 nacházela knihovna šlechtického rodu Schaffgotschů, začalo od konce srpna 2013 stěhování Přírodovědeckého muzea v Jelení Hoře (tak nyní zní oficiální název instituce – pozn. red.) do nového objektu. To doposud fungovalo v Norském pavilonu ve stejnojmenném parku (Pawilon Norweski w Parku Norweskim). Vlastně jde o ná­vrat zbytků přírodovědných sbírek bývalé schaffgotschovské knihovny na místo, odkud byly v le­tech 1965–67 odvezeny.
Stěhování je, nepočítáme-li generální opravu nového sídla, první etapou komplexní přeměny malého muzea, obývajícího sice hezký, ale pro muzejní účely nepříliš vhodný Norský pavilon, na velké, soudobé a perspektivní přírodovědecké muzeum. Stěhování probíhalo tak, aby návštěvníci mohli prakticky po dobu stěhování bez problémů navštěvovat výstavy ve staré budově. Nejprve byly přesunovány sbírky z depozitářů a kanceláře a až ve druhé etapě stěhování byly demontovány stálé expozice a exponáty přeneseny do nového sídla. Několik desetiletí trvající pobyt v Norském pavilonu se definitivně uzavřel 6. listopadu 2013.
Po celou dobu stěhování již Muzeum rozvíjelo svoji obvyklou činnost v nové budově. Byly to každotýdenní čtvrteční přednášky, krátkodobé výstavy, burzy, tradiční velká výstava hub. Úplné opuštění pavilonu a předání objektu jelenohorskému městskému úřadu se konalo 15. prosince.
Druhou etapou, spojenou už jenom s novým muzejním objektem, je příprava prvních stálých výstav. Kromě jiného byl připraven a novodobou technikou vybaven multimediální sál pro virtuální výstavy.
Už dříve v průběhu roku 2013 byla připrave­na multimediální prezentace freskových výzdob z dvaceti dolnoslezských sakrálních objektů. Dne 22. listopadu 2013 byl prostor expozice zpřístupněn veřejnosti s výstavou nazvanou Virtuální muzeum barokních fresek z Dolního Slezska. Je to první stálá expozice v nové budově muzea. Jako doplněk expozice byla vytvořena samostatná internetová prezentace, dostupná na adrese www.wirtualnefreski.pl.
Ve třetí etapě transformace Přírodovědeckého muzea, plánované na rok 2014, je hlavním úkolem vytvoření sedmi stálých výstav, které budou návš­těvníkům přibližovat jak původní exponáty spojené s historií Slezských Teplic, klášterem a rodem Schaffgotschů, tak s přírodou (velké expozice budou věnovány geologii, entomologii a ornitologii). Také tyto výstavy budou vybaveny audiovizuální technikou, která zvýší jejich atraktivnost a rozšíří možnosti prezentace této tematiky.
Ve čtvrté etapě, kterou bude v letech 2014–2016 plánovaná transformace muzea ukončena, dojde k vy­budování ultramoderní přírodovědné expozice, vytvořené na základě velkých dioramat doplněných dermoplastickými preparáty a vybavené soudobou multimediální technikou. Bude to expozice zobrazující nejrůznější druhy zvířat i rostlin z celého světa v jejich přírodním prostředí. K vidění budou výseky z přírody Arktidy i Antarktidy, tundry, savany i pouště, tropického lesa, lesa mírného pásma a dokonce i kus mořského dna.
Po završení všech plánovaných prací se Přírodovědecké muzeum v Jelení Hoře stane jedním z nejzajímavějších muzeí tohoto typu v Polsku i této části Evropy.
 
                                                                                                                                        Stanisław Firszt
                                                                                                                                               přeložil a doplnil Jiří Dvořák
 
Aktualizováno ( Středa, 15. leden 2014 )
 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border