border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2014 arrow Turistický region Jizerské hory Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Turistický region Jizerské hory Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko Tisk E-mail
Pavel D. Vinklát (pdv)   
Turistický region Jizerské hory vznikl 7. října 2005 pod názvem Svazek obcí Jizerské hory a za dva roky došlo k jeho přejmenování. Toto zájmové sdružení právnických osob, jehož členy jsou Mikroregion Tanvaldsko, Svazek obcí Smrk a města a obce Bedřichov v Jizerských ho­rách, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Jablonec nad Nisou a Liberec, se snaží o vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a řešení specifických problémů Jizerských hor, které vyplývají ze zdejších přírodních, demografických a ekonomických svébytností. Předseda sdružení Mgr. Daniel David, starosta Janova nad Nisou, s místopředsedou Ing. Janem Pospíšilem, libverdským starostou, řídí sedmičlennou radu sdružení, dalším orgánem je valné shromáždění, kde zasedají zástupci členů. Ti se podílejí členskými příspěvky na hrazení provozu a aktivit.
Za více než osm let své existence má turistický region Jizerské hory na svém kontě řadu projektů. Do roku 2010 nemělo sdružení zaměstnance, aktivity zajišťovala čtveřice pracovnic jabloneckého informačního centra, které koordinovala vedoucí Martina Janegová a po ní jako vedoucí i externě Mgr. Dana Tkáčová. K zásadnímu rozvoji sdružení došlo, když v roce 2011 nastoupila jako projektová manažerka Renata Van Vleet z Jablonce nad Ni­sou. Vše se odvíjelo od úspěchu projektu regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Společný marketing cestovního ruchu turistického regionu Jizerské hory. Díky dotaci (ca 7 mil. Kč) turistický region plně přejal mnohé aktivity spojené s propagací Jizerských hor, umožnil vytvoření ne­jen jednoho pracovního místa, ale i provoz vlastní kanceláře v jablonecké Podhorské ulici 22.
Na začátku vplula Renata Van Vleet do projektu rovnýma nohama, ale uvědomila si, že koordinace prací je základním stavebním kamenem. Začínala zcela od nuly, k ruce měla z každého podregionu jednu spolupracovnici na zhruba 10 hodin měsíčně, brzy se vytvořila i úzká součinnost s Libereckým krajem a se sousedními turistickými re­gio­ny – Krkonošemi, Českým rájem a Českolipskem.
Nezbytné bylo v úvodu aktualizovat Datový sklad Libereckého kraje obsahující na 3 000 článků, které tvoří základní informace: ubytování, stravování, provozy sjezdovek, cyklopůjčoven, expozice či otevírací doby hradů a zámků, muzeí, galerií ad. Několikaměsíční mravenčí práce, na níž se významně podíleli pracovníci informačních center, se vyplatila. Datový sklad ve spojení s novou konstrukcí webových stránek turistického regionu (www.jizerky.cz) představoval hlavní, nosnou část projektu. Obdobnou stěžejní roli znamenal grafický manuál, který vytvořil Ondřej Dostál (logo turistického regionu od Jany Regnerové vzešlo už v roce 2005 ze soutěže studentů jablonecké uměleckoprůmyslové školy). Současně se uskutečňovala výběrová řízení na výrobce tiskovin, překlady a na zajištění dodávky prací na webovém portálu. Renata vzpomíná, jak ty nejnáročnější práce probíhaly přes léto 2011, neboť dle harmonogramu musel být image materiál – Jizerské hory a Libe­rec – na stole na podzim. Reprezentativní tiskoviny se pak uplatnily na veletrzích cestovního ruchu v Utrechtu, Berlíně, Poznani a Krakově. Prospekty se dále nabízely na propagačních akcích, kterých se zúčastňuje Liberecký kraj i agentura Czech Tourism, k dispozici jsou v pražských „íčkách“ na Staroměstském náměstí a Vinohradské třídě. Dochází rovněž k výměně prospektů s jinými destinačními společnostmi, starostové je šíří ve svých družebních městech aj. Dalšími tiskovinami byla podpořena propagace Singltreku pod Smrkem nebo vytištěny materiály o Tanvaldsku a Frýdlantsku. Do projektu spadají aktualizované Jizerské noviny pro letní a zimní sezonu (vydávány jsou od roku 2006) a podařilo se otevřít novou naučnou stezku Jany a Josefa V. Scheybalových.
Turistický region přišel i s tzv. malými projekty. Na základě realizace česko-polských workshopů informačních center (čerpáno z dotačního titulu FMP Cíl 3 Česká republika – Polsko) vznikla letní a zimní turistická mapa Jizerských hor, na níž měl podíl i Świeradów-Zdrój. Proběhla též velmi úspěšná výtvarná soutěž na téma „Víla Izerína, patronka Jizerských hor očima dětí“, která vyvrcholila vernisáží stovky nejlepších kreseb ze 700 prací a dětským dnem na Jizerce první říjnovou sobotu 2011. Manažerka Renata Van Vleet vzpomíná, kterak přemýšlela o způsobu, jak nalákat do hor rodiče s dětmi. Duch Muhu se jí moc nezamlouval, víc se jí líbila postava křehké víly Izeríny. A tak oslovila spisovatelku Kláru Hoffmanovou a Líbu Novotnou, co si o tom myslí. Obě ihned souhlasily. Základní myšlenku Renata dál objasňuje: „Děti milují skřítky, lesní mužíčky, víly... vidí je pozitivně. Když si děti oblíbí postavu víly Izeríny jako ochránkyni přírody, pracuje u nich podvědomí, pak přirozeně vnímají, jak víla děti vychovává k úctě k přírodě. Odmalička se v nich pěstuje k přírodě přirozený respekt. Tohle prostě ty uřícené cyklisty minulo,“ dodává zanícená organizátorka vílích akcí a výstav.
Na podzim 2012 připravila Renata s Danou Tkáčovou z dalšího projektu dětskou soutěž „Tajemná místa Jizerských hor“, při níž musí děti navštívit osm míst v Jizerských horách. Po objevení malých kovových tabulek a obkreslení kódu získají děti dárek – skleněný penízek víly Izeríny. V tomto roce pro dětské návštěvníky byly vytvořeny webové stránky – www.vilaizerina.cz – a děti opět tvořily obrázky (zapojily se i žáci z Polska), tentokrát na téma „Jak se žije v říši víly Izeríny“. Putovní výstava kreseb byla zahájena na dětském dnu na Jizerce, kde se konal křest knížky Putování s vílou Izerínou autorek Kláry Hoffmanové a Líby Novotné. K neméně zajímavým malým projektům patří v roce 2013 realizovaná putovní výstava fotografií nazvaná Krajina a lidé Jizerských hor. Vznikla díky třem workshopům, při nichž byly snímky pořízeny.
A jaké plány má turistický region Jizerské hory? Po tříletém usilovném konání Renata Van Vleet nastiňuje: „Rok 2014 bude bez nových projektů, chceme především udržet ty rozběhnuté, ale na některé musíme zajistit podporu. Rádi bychom rozvíjeli výbornou spolupráci s mnoha spolky naší oblasti a chtěli přitáhnout další. Komunikace a sdílení – to je náš cíl,“ uzavírá povídání usměvavá ma­nažerka Renata. A zdá se, že bez jejího optimismu a nadšení by mnohé výše popsané projekty neměly duši, nebo by ani vůbec nemusely vzniknout.

Aktualizováno ( Středa, 15. leden 2014 )
 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border