border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2014 arrow Kříž v Horních Lysečinách
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Kříž v Horních Lysečinách Tisk E-mail
Jiří Dvořák (dak, J.D.)   
Snad nejhojněji se vyskytujícím drobným krajinotvorným prvkem jsou v naší podhorské krajině krucifixy, tedy křížky nesoucí ukřižovaného Ježíše. Ty krkonošské pocházejí nejčastěji z 19. století, byť mohou být i starší (ne u všech je jasná datace) nebo naopak novější. U křížku, který vám nyní představujeme, je však rok vzniku nepopiratelný.
Kříž stojící u cesty poblíž domu čp. 4 v Horních Lysečinách pochází z roku 1890. Po odchodu německy hovořícího obyvatelstva byl dlouhá desetiletí vystaven bez údržby nepřízni osudu i počasí, což se na jeho stavu zákonitě muselo projevit. Křížek byl celkově značně sešlý (ale vzhledem k odlehlosti lokality nijak zvlášť vandalsky poničený, jak by tomu asi bylo někde ve městě), poškozená byla kdysi polychromovaná Panna Maria v čelním výklenku, nápis na kříži zcela zmizel. Krucifix ale naštěstí nebyl zcela zapomenut a v minulém roce se i na něj dostalo. Za finanční podpory Správy KRNAP byl rekonstruován trutnovským kamenictvím Petra Beneše – opraven byl jak spodní kamenný sokl (pan Beneš, zlacení J. Benešová), tak horní kovová část (provedl kovář Martin Manych), doplněna byla svítilna (kovářem Milanem Postrachem).
Lysečinský křížek patří množstvím zdobných prvků k nejbohatším v regionu. Kamenný podstavec je tvořen nízkým soklem, spodní širší část hranolového dříku je doplněna texty v němčině – veršovanou modlitbou k Panně Marii a menším písmem uvedenými lysečinskými (tehdy kolbendorfskými) občany, kteří nechali kříž roku 1890 postavit. Byli to Johann a Susanna Lamerovi a Franz a Maria Kneufelovi. Horní užší a vyšší část pískovcového dříku je zakončená vrchní volutovou římsou, v předních rozích s hlavičkami andělů. Sloupek má na čelní straně zlatě lemovanou niku s kamennou mariánskou plastikou (přesněji vysokým reliéfem), nad ní je jednoramenná lucernička se svíčkou. Do dříku je vetknut zdobný litinový kříž, v bázi stojící na sloupcích tvořících gotický portál, v němž stojí zlacený svatý Jan Křtitel. Na oválné, rostlinnými motivy po obvodu zdobené tabulce pod zlaceným ukřižovaným Ježíšem Kristem jsou zapsána jeho poslední slova na kříži: Es ist vollbracht (Dokonáno jest).
Oprava kříže, dokončená na podzim minulého roku, se zdá být velmi zdařilá. Ale bude trvat ještě hodně dlouho, než budeme moci s čistým svědomím říci: „Dokonáno jest, všechny drobné sakrální památky opraveny jsou!“
 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border