border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow Hledat
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Černý Důl – ohlédnutí za historií s hornickou tradicí Tisk E-mail
František Jirásko (ji)   
Černý Důl – ohlédnutí za historií s hornickou tradicí
Václav Horák, Roman Reil, Pavel Zahradník
Městys Černý Důl 2014
Váz., 22 × 28 cm, 200 stran
ISBN 978-80-260-5609-6

Pod výše uvedeným názvem se přihlásila o po­zornost regionálních odborníků i laického publika kniha, vydaná obcí k 450. výročí povýšení Černého Dolu na horní městečko. Hned úvodem bych chtěl říci, že autorský tým zvolil až příliš skromný podtitul. Publikace totiž prezentuje nejen hornickou minulost Černého Dolu s jeho rudnými kutišti, ale i jeho další vývoj po staletí do současnosti. Vyváženě sleduje i historii kdysi samostatných obcí Fořtu a Čisté v Krkonoších, které vytvořily s Černým Dolem v roce 1960 celek.
Kolektiv autorů pod vedením ředitele Státního okresního archivu v Trutnově Romana Reila si rozdělil práci. První rozsáhlou kapitolu, zaměřenou nejen na počátky dolování v Černém Dole, zpracoval historik z Muzea Podkrkonoší, dnes ředitel hořického muzea Václav Horák. Kapitola je dále rozčleněna a sleduje těžbu i další hospodářský vývoj a společenský život, včetně kultury a školství pod vládou vrchlabské vrchnosti i později. Neopomíjí ani horskou část obce, tj. Novou Ves a skupiny bud Böhnischovy, Hrnčířské, Liščí a na Lučinách.
Druhá kapitola zachycuje dějinný vývoj Fořtu, obce výrazně odlišného charakteru, orientované na zemědělství s poněkud autonomní částí Lázně Fořt, dnes částí obce Rudník. Úkol popsat velmi pestrou historii tohoto kdysi často samostatného panství připadl pracovníkovi Státního okresního archivu v Trutnově Pavlu Zahradníkovi. Historii velmi zajímavou mj. pro časté změny vrchnosti: střídali se tu Valdštejnové, Kotulínští, Chorynští a později i příslušníci rodiny plátenických baronů z Hostinného Bergerové z Bergenthalu. Dějiny Čisté v Krkonoších ve třetí kapitole zachytil šéf autorského kolektivu Roman Reil. Obec, v minulosti součást fořteckého panství, krom zemědělství charakterizovala dlouholetá tradice papírenské výroby. Roman Reil je autorem i čtvrté, závěrečné kapitoly díla o městysi Černý Důl v současnosti.
Autoři textů pracovali podle jednotné osnovy s tím, že nebyly opomenuty odlišnosti vývoje jednotlivých osad. Po stránce odbornosti budeme těžko hledat nějakou výtku. Ke cti autorů budiž řečeno, že texty nepostrádají čtivost, neboť kniha je určena i širšímu publiku. K tomu napomáhá druhá, velmi silná stránka knihy. Text je totiž proložen množstvím doprovodných archivních materiálů – map, plánů, reprodukcí listin a fotografií z fondů našich muzeí, archivů i od soukromníků. Všechen tento grafický doprovod provázejí dů­kladné komentáře. Jako významného spoluautora díla lze také bezesporu jmenovat mistra objektivu, vrchlabského fotografa Karla Hníka, který v desítkách barevných snímků představil současnou krásu městyse a okolí. Snímky z podzemí dodal Radko Tásler.
Kniha podle mne zachycuje v plnosti všechny vývojové etapy osídlení v údolí Stříbrného potoka (Čisté) od hornické epochy k domácké tkalcovině, která přerostla v průmyslovou textilní výrobu. Mapuje staletou tradici papírenské výroby a těžbu i zpracování vápence. Zachycuje marný pokus Fořtu o poutní místo a později klimatické lázně. Autorům textů jistě odpustíme absenci kapitolky o bramborové válce roku 1778, kdy se z údolí Stříbrného potoka a Malého Labe stalo válčiště, jediné v dějinách regionu. Redakci, provádějící výběr fotomateriálů, pak pár obrázků z výstavby dřevěnek v Čisté a ve Fořtu.
Knihu bych rád viděl jako domácí vlastivědnou čítanku v rodinách všech osad Černého Dolu. Dobře poslouží i místním chalupářům a zájemcům o krkonošskou vlastivědu z okolí. Těm druhým je věnován vyčerpávající soupis pramenů a bibliografie. Pro cizí hosty je připojeno německé a anglické resumé.

 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border