border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2016 arrow Roudnickou oponu převzalo Národní muzeum
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Roudnickou oponu převzalo Národní muzeum Tisk E-mail
Jiří Dvořák (dak, J.D.)   
Když jsme vás loni v červ­nu (K+JH č. 6/2015, str. 8, doplněk v č. 7) podrobně informovali o znovunalezení opony a kulis (prospektů), patřících někdejšímu ochotnickému di­vadelnímu kroužku Tyl z Roud­nice, nebylo jasné, co s nálezem bude dál. Představitelé obce si lámali hlavu s tím, jak s oponou a kulisami naložit, jaké pro ně najít využití a kam všechno uložit. Ukázalo se, že v tak malé obci, jakou je Jestřabí v Krkonoších, nelze v současnosti nalézt příhodné místo pro bezpečné uložení. Možnost uplatnění byť jen menších dekorací je ve vsi bez aktivního divadelního souboru čistě hypotetická. Proto padlo nelehké rozhodnutí předat hmotné památky na zdejší ochotníky renomované odborné instituci. Především díky úsilí paní Jany Nonnerové, místní zastupitelky a pracovnice vysockého muzea, se povedlo navázat kontakty s Národním muzeem v Praze. Starostka Jestřabí paní Zdeňka Haasová rozhodnutí rozloučit se s oponou komentovala následovně: „Od chvíle vyzvednutí z půdy obecního úřadu jsme v rámci obce hledali vhodný prostor, kam oponu umístit, ale místo jsme nenašli; původní sál v hostinci je přestavěný a v soukromých rukách. V jídelně bývalé školy, dnes ubytovacím zařízení Arnika, taky zůstat nemohla – jezdí sem školy v přírodě, mění se vlhkost, schránka stála u radiátoru… Vzbudili jsme zájem divadelního oddělení Národního muzea a naskytla se možnost oponu a kulisy umístit do jejich depozitáře, kde jim bude věnována náležitá odborná péče. Budou tak bezpečně zachovány pro další generace, což by tady nebylo jisté. Samozřejmě nás mrzí, že opona v obci nezůstala, ale jsme přesvědčeni, že darováním Národnímu muzeu pro ni uděláme to nejlepší, co je možné!“
Proto dopoledne 7. prosince 2015 na Roudnici dorazil náležitě vybavený transportní vůz a hlavně tři odborníci z pražského Národního muzea. Ti dohlédli na pečlivé zabalení a přenesení nákladu do kamionu, vedoucí divadelního oddělení NM Vojtěch Poláček pak s paní starostkou Haasovou podepsali předávací protokol. „Jsme velmi rádi, že obec souhlasila s tím, že se opona a kulisy přesunují do Národního muzea, konkrétně do depozitáře, který máme v Terezíně,“ uvedl divadelní historik pan Poláček a ještě dodal: „Depozitář je profesionálně vybavený tak, aby tam opony nepřišly k úhoně a byly tam uchovány po desítky či stovky let. Věříme, že budou využity i badatelsky, případně pro výstavní činnost.“ Jeho kolega dr. Hanuš Jordan informaci o sbírkách oddělení doplnil: „Divadelních opon máme desítky, nejčastěji to jsou opony lidových loutkářů, cestujících společností, ale i opony ochotnických spolků. Je to ale jen doplněk naší sbírky, která je založena především na základních dokumentech, jako jsou divadelní cedule, fotografie, rukopisy, máme obrovskou knihovnu s desítkami tisíc svazků. Opony jsou jedním z materiálů, které hmotnou kulturou dokumentují divadelní dějiny. Různé artefakty si od nás často zapůjčují muzea na výstavy.“
Co se tedy s oponou a prospekty stane? Nejprve proběhne restaurátorský průzkum, aby muzejníci věděli, jak dál s předměty pracovat. Na Roudnici přijela i restaurátorka Veronika Šulcová, která se k čerstvému přírůstku vyjádřila: „Na začátku zhodnotíme stav věcí, pokud je něco napadeno plísní nebo škůdci (což je případ několika kusů kulis, předtím uložených v bývalé požární zbrojnici – pozn. red.), musejí tyto věci přijít do karantény a budou vhodně ošetřeny a konzervovány, než je bude možné umístit v depozitáři. Ostatní předměty ale byly v dobrém stavu, u nás provedeme jenom základní čištění, vysátí prachu, zvážíme nejvhodnější varian­tu uložení do depozitáře – nejspíš proložení nekyselým papírem při narolování na válec. To je nejlepší způsob uložení. Ostatně jako zarolovaná byla opona uložena až dosud a díky tomu se tak dobře uchovala.“
Pozoruhodný doklad existence jednoho z mnoha zaniklých krkonošských ochotnických souborů tak našel bezpečné útočiště – v Národním muzeu se vlastně stal kulturní památkou celého národa. 
       


 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border