border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2006 arrow Březen 2006 arrow Lyžařské trasy východních Krkonoš
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Lyžařské trasy východních Krkonoš Tisk E-mail
Radovan Vlček (rav)   

Dnešním dílem končí miniseriál o upravovaných trasách zahrnutých do projektu Krkonoše –lyžařský běžecký ráj. Než se budeme věnovat lyžařským trasám ve východních Krkonoších, dovolte několik postřehů z probíhající sezony. Zkušenosti z letošní zimy ukazují, že velkou většinu tras zahrnutých v projektu se daří upravovat. Jak jsme uvedli v č. 1/2006, zatím nedořešeným problémem zůstává i nadále úsek nad Klínovými Boudami směrem k Chalupě na Rozcestí. Vzhledem k tomu, že jsme zaznamenali několik negativních ohlasů, že ten či onen úsek není upraven, rádi bychom zopakovali některá fakta.

V některých úsecích, především v I. a II. zóně parku, stanovila Správa KRNAP dvě základní podmínky, za nichž může být trasa upravována: 1. minimální výška sněhové pokrývky; 2. maximální šířka upravené trasy. Pokud tyto podmínky nenastanou, tedy pokud v dané lokalitě neleží dostatečná vrstva sněhu, nebo pokud nemá organizace provádějící úpravu trasy stroj, vyhovující druhé podmínce (viz zmíněný úsek nad Klínovými Boudami), nemůže být trasa upravována. Připomínáme, že z celkové kilometráže je tímto způsobem omezena jen zanedbatelná část tras. Pokud nejsou upraveny trasy, které těmto podmínkám nepodléhají, jde zodpovědnost na vrub organizace, která má příslušný úsek na starosti. Podle našich zkušeností je však drtivá většina tras letošní zimu dobře a pravidelně upravována.

Východní Krkonoše

Kromě dvou větví Krkonošské lyžařské cesty z Pece pod Sněžkou (viz č. 1/2006) nabízejí východní Krkonoše i celou řadu dalších možností. V podhůří si například můžete zalyžovat na perfektně upravených trasách navazujících na Trutnovský městský lesopark směrem na Starý Rokytník, kde místní oddíl Lokomotiva Trutnov pořádá i řadu významných závodů. Nově je upravován okruh vedoucí z Hostinného směrem na Dolní Lánov a zpět přes Fořt, Pastvinu a Červenou výšinu do Hostinného. My se však přece jen budeme podrobně trasám ležícím výše v horách.

Okruh kolem Černé hory

Délka 25 km, celkové převýšení 725 m

Ušetřit si stoupání na Černou horu kabinkovou lanovkou je varianta velmi lákavá a mnoho lyžařů ji využívá. Námi nabízená trasa se však jejímu vrcholu vyhýbá. Začneme tedy v Janských Lázních, přesněji řečeno na parkovišti u Hoffmannovy boudy u silnice směrem na Černý Důl. Pokud se před úvodním stoupáním budeme chtít posilnit, můžeme využít právě Hoffmannovy boudy pocházející z konce 19. století. V jejím interiéru nalezneme historická barevná kachlová kamna, která byla v r. 1963 zrestaurována.

Vpravo od Hoffmannovy boudy vede ze silnice odbočka směrem k necelý kilometr vzdálené Ludvíkově boudě. Asi 250 m za ní se cesta prudce obrací a v ohybu se na ní napojuje modrá turistická značka, tzv. Lobkovicova cesta. Po ní trasa stoupá nejprve do tzv. Zrcadlovské zatáčky, kde se silnice na Černou horu opět stáčí prudce doprava. My pokračujeme rovně po modré značce, přejedeme údolí Zrcadlového potoka a dojedeme Na Zrcadlovky, malou budní enklávu. Kousek za touto enklávou trasa opouští Lobkovicovu cestu a stoupá až nad Železný důl. Poté, co překročí Železný potok, nejprve míně klesá, a pak opět stoupá až pod Zrcadla (1 242,8 m), zde se napojuje na trasu Krkonošské lyžařské cesty. Shodný úsek obou tras, cca 1 km, vede mírným klesáním až na rozcestí nad Kolínskou boudu. Odtud pokračujeme dalším, kilometr dlouhým stoupáním až na Václavák. Z Václaváku cesta vede podél hranice II. zóny pod Černohorským rašeliništěm, střídavě klesá a stoupá až na Pěticestí. Následuje příjemné, třiapůlkilometrové klesání přes Thámovy Boudy a Malé Tippeltovy Boudy až na Vlašské boudy, zvané též Valšovky. Tuto luční enklávu pod stejnojmenným Vlašským vrchem (1 035,2 m) založili v 16. století dřevaři z jižních Tyrol (patřících k Itálii, tj. Vlašsku). Dnes zde funguje mléčná farma Davida Sosny, která turistům nabízí příjemné posezení a občerstvení. Nasbírat síly na další cestu se opravdu vyplatí. To, co jsme z Václaváku na Valšovky pohodlně sjeli z kopce, budeme muset opět vystoupat kolem Světlé hory Thámovou cestou nahoru na Signál. Odtud sjedeme nejprve k jihu do ohybu cesty, kde se cesta prudce stáčí doleva a klesá až na Krausovy Boudy. Zde křižuje Krkonošskou lyžařskou cestu, stáčí se opět k jihu a klesá až na tzv. Rudolfovu cestu, na kterou se napojí kousek pod Modrokamennou boudou. Po ní se serpentinami dostaneme opět do Janských Lázní.

Tuto trasu lze samozřejmě libovolně zkrátit nebo prodloužit podle momentálních podmínek. Jednou z kratších variant je následující trasa. Z Václaváku stoupáme rovně až k Černé boudě a dále přes Kiosek. Odtud sjedeme nejprve k Sokolské boudě a dále po sáňkařské dráze až k Zinneckerově boudě. Na tomto úseku je třeba opatrnost, protože cesta dvakrát křižuje sjezdové tratě z Černé hory. Na Zinneckerově boudě se opět můžeme rozhodnout, zda budeme pokračovat vpravo po sáňkařské dráze tzv. Zvonkovou cestou do Janských Lázní, nebo zda se dáme doleva. V tom případě pojedeme po černohorské silnici až do Zrcadlovské zatáčky a z ní pak shodně s prvním úsekem trasy zpět na Hoffmannovu boudu.

Okruhy v okolí Pomezních Bud

Délka 10,5 km, celkové převýšení 260 m

Na Pomezních Boudách je od letošního roku nově upravována lyžařská trasa okolo Vřesového vrchu nazývaná Haida podle luční enklávy, přes kterou vede. Celý okruh má délku něco přes 5 km a lze jej zkombinovat s dalším podobně krátkým okruhem, který vede z Pomezních Bud ke kostelu v Dolní Malé Úpě a zpět. Svou délkou a relativně malým převýšením a mírnými stoupáními a klesáními jsou zdejší trasy ideálním terénem pro začátečníky, rodiny s dětmi nebo starší generace. První okruh má převýšení 110 m a druhý 150 m. Pomezní Boudy jako část obce Malá Úpa jsou poprvé připomínány r. 1634. Provozovaly se zde nejstarší jízdy na rohačkách, a to od r. 1815 z Hübnerovy boudy do Schmiedebergu (dnešních Kowar). Celní stanice zde funguje od r. 1841. Na budově hraničního přechodu najdeme pamětní desku strážmistru Eduardu Šimanovi, který zde padl při obraně celnice 20. září 1938.

Výchozím bodem prvního okruhu je parkoviště kousek od stanice Horské služby, odtud pojedeme zadem kolem garáží. Lyžařská trasa vede necelé dva kilometry paralelně se silnicí, poté stoupá doleva na enklávu Haida, kde se stáčí doprava a vrací se k silnici. Po vrstevnici pokračuje kolem Vřesového vrchu (998 m). Kolem boudy Za lesem klesá až k salaši do údolí Černé vody. Od salaše stoupá proti proudu potoka zpět směrem k silnici a po chvíli se napojí na úvodní úsek okruhu, který nás dovede zpět na parkoviště na Pomezních Boudách.

Druhý okruh začíná za hotelem Družba, nicméně, pokud jsme se právě vrátili z trasy prvního, můžeme z parkoviště pokračovat zadem po loukách směrem k hranici, až se na trasu za hotelem napojíme. Pokračujeme strmým, ale krátkým stoupáním až nad Nové Domky, kde se cesta lomí doprava a začíná mírně klesat až k rozcestí pod chatou Moravanka. Odtud sjedeme ke spodní stanici lyžařského areálu na Rennerových Boudách, projedeme okolo penzionu Rennerovka až ke kostelu svatých Petra a Pavla v Horní Malé Úpě. Odsud se budeme vracet po žlutě značené turistické cestě. Přejedeme Rennerův potok a po mírném stoupání sjedeme do údolí Černé vody až k mostu. Od mostu stoupá cesta kolem penzionu Alena k parkovišti u stanice Horské služby. Na tento okruh navazují u kostela v Horní Malé Úpě další trasy směrem na Rýchory, Lysečiny a Albeřice.

Cílem našeho miniseriálu nebylo kompletní zmapování všech upravovaných tras v rámci projektu Krkonoše – lyžařský běžecký ráj. Chtěli jsme zrekapitulovat situaci, v níž se projekt po několika letech své existence nachází, a přiblížit vám některé jeho zajímavé trasy a úseky. Věříme, že i přes některé dílčí problémy je tento projekt velkým krokem k popularizaci běžeckého lyžování v Krkonoších a výrazně zvedá komfort při jeho provozování.

 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border