border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2005 arrow Září arrow Jizerské hory: Osudy památek - Rytíř z věže liberecké radnice
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Jizerské hory: Osudy památek - Rytíř z věže liberecké radnice Tisk E-mail
Marek Řeháček (řeh)   

Plastiku libereckého radničního rytíře, někdy také lidově označovaného jako Roland, coby ochránce radnice a městských práv, navrhl přímo architekt budovy Franz von Neumann. Stejně jako u celého objektu i zde byla jasná inspirace podobnou plastikou ve Vídni. Tamní Rathausmann (radniční muž) stojí na špici vídeňské radnice a jeho železná kopie je navíc umístěna v parku před ní. Vídeňská socha, navržená sochařem Franzem Gastellem a vyrobená uměleckým zámečníkem Alexandrem Nehrem v osmdesátých letech 19. století, je asi třikrát mohutnější něž liberecká: včetně korouhve je vysoká 5,4 m, váží 650 kg, zajímavostí je velikost boty – 63!

Tichý, ale historií přesto lehounce rezonující je spor o autorství rytíře na věži radnice v Liberci, v němž proti sobě stojí vídeňský architekt Neumann a dnes neznámý profesor liberecké průmyslovky Emanuel Gerhart. Na jaře 1891 sice dorazila Neumannova skica rytíře ke schválení do Liberce, nicméně již roku 1890 učinil Gerhart nabídku, že zdarma zhotoví model sochy rytíře, ochránce libereckých městských práv. Ten byl v květnu 1891 vyhotoven a pro Liberečany vystaven v divadle. Následně doputoval do vídeňské dílny dvorního klempířského dodavatele Beschornera, kde byla dokončena jeho finální měděná podoba. Hotový rytíř byl přivezen v září 1891 do Liberce (od 20. září byl umístěn na lešení) a 22. září kolem čtvrté hodiny odpolední jej klempíři usadili na špici.

Vydržel tam plných 60 let až do 20. května 1952, kdy byl – údajně z bezpečnostních, ale pravděpodobně spíše z politických důvodů – sejmut a nahrazen rudě svítící pěticípou hvězdou. Ta byla snesena 11. prosince 1989. Následující rok 28. října byla věž symbolicky osazena stylizovaným českým lvem, jehož autorem je výtvarník Jiří Gdovín. (Lev je dnes umístěn v přízemí radnice.)

V roce 2002 se potvrdily obavy, že některé prvky hlavní radniční věže jsou ze stavebnětechnického hlediska v havarijním stavu, a tak bylo v letech 2004–2005 přistoupeno k její generální rekonstrukci. Byly odstraněny některé druhotné zásahy a věž byla obnovena v duchu originálních Neumannových plánů. Součástí přípravy obnovy se staly také úvahy o návratu původní plastiky rytíře, vyrobené ve vídeňské kovotepecké dílně. Ta však již patří do sbírek Severočeského muzea v Liberci a její stav navíc neumožňuje bezpečný návrat na povětrnostně exponované místo. Znovuosazení sochy rytíře na špici radnice po krátkém váhání schválily orgány Statutárního města Liberec a rozhodly o zhotovení její kopie.

Tohoto úkolu se zhostila kovotepecká dílna Monstranz z Mašova u Turnova a jablonecký umělecký kovář Jan Nikendey. Mašovský restaurátor Milan Zdeněk, jeho žena Zdeňka a syn Martin zahájili přípravné práce na podzim 2004. Aby mohla vzniknout co nejpřesnější kopie rytíře, musel být originál zapůjčený z muzea (vysoký 2,1 m, vážící bez podstavce asi 90 kg, s konstrukcí 180 kg) rozebrán na 80 dílů. Na jednotlivé části musely být podle papírových šablon vyrobeny speciální formy a kopyta. Od ledna 2005 začaly vznikat, stejnou technologií jako před 110 lety, první díly, na které současní kovotepci používali měděný plech o tloušťce 0,8–1 mm. Výroba si vyžádala zodpovědný a pečlivý přístup, např. špičatá bota byla zhotovena z 12 kusů plechu, drátěná suknice asi ze 7 000 kroužků. Došlo i k několika vylepšením; vnitřní kovová konstrukce je z nerezového materiálu, neboť ta původní železná ve spojích při kontaktu s mědí neúměrně korodovala. Snahou tvůrců kopie, jejichž vizitku objeví až budoucí generace, je přání, aby jejich rytíř vydržel na radnici alespoň tak dlouho jako ten původní. Novotou svítící rytíř z měděného plechu prý ještě během roku zčerná, ale za třicet let již získá zelenou patinu.

Na počátku letošního srpna si mohli Liberečané prohlédnout hotovou kopii rytíře ve dvoře radnice a poté ji poslední srpnový týden její tvůrci spolu s klempířem Lubošem Hessem usadili na věž. Završena tak byla snaha navrátit vnějšku liberecké radnice některé detaily, které za její více než stodesetiletou historii smazal čas či nevhodné zásahy lidí.

 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border