border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2003 arrow Květen arrow Jizerské hory: Téma - Naučné stezky Jizerských hor
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Jizerské hory: Téma - Naučné stezky Jizerských hor Tisk E-mail
Martin Modrý   
Mapka stezek.

K obnovení zdravého vztahu člověka k jeho životnímu prostředí je nezbytné nejen poznání přírodních zákonitostí, ale především přímý prožitek a kontakt s přírodou. Spojení obojího si kladou za cíl naučné stezky, a ty jizerskohorské navíc využívají a odrážejí velkou rozmanitost přírodních podmínek. Celkem bylo v Jizerských horách zřízeno devět naučných stezek, které uspokojí návštěvníky hledající informace o přírodních zajímavostech, historii i kultuře. Stezky jsou situovány v malebných partiích CHKO a kromě poučení nabízejí inspiraci pro výlety a nevšední zážitky. Na jejich zřízení se podílela Správa CHKO a nevládní organizace působící v oblasti životního prostředí a environmentální výchovy.

Lesy Jizerských hor
Jak název napovídá, na 13 zastaveních stezky vedoucí z Bedřichova přes Novou Louku a Hřebínek do Ferdinandova se seznámíte s různými typy lesních ekosystémů, podmínkami, ve kterých lesy v Jizerských horách žijí, o historii hospodaření, o možných příčinách současného neutěšeného stavu a o možnostech a opatřeních podniknutých k znovuzalesnění vrcholových partií Jizerských hor. Stezka prochází smrkovými lesy a odlesněnými polohami náhorní plošiny kolem aklimatizační lesní školky o. p. s. Suchopýr i polopřirozenými bukovými lesy v údolí Malého a Velkého Štolpichu. Fyzicky nenáročnou trasu dlouhou 12 km je možno absolvovat pěšky nebo na jízdním kole. Tato naučná stezka byla zřízena v roce 2000 a je určena především pro veřejnost s částečnou znalostí problematiky. Společnost pro Jizerské hory, o. p. s., v roce 2003 vydala tištěného průvodce doplňující texty na informačních panelech.

Oldřichovské háje a skály
Západní částí národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny, jednou z přírodně nejcennějších oblastí CHKO, prochází od roku 1989 naučná stezka Oldřichovské háje a skály. Přibližně 11 km dlouhá trasa tvaru osmičky vede po modré a zelené turistické značce mezi Oldřichovem v Hájích, Oldřichovským sedlem, Lysými skalami a Špičákem. Najdete zde 13 informačních tabulí, ze kterých se dozvíte informace o lesích, flóře a fauně Jizerskohorských bučin, o geomorfologii, geologii, hydrologii a klimatu Jizerských hor. Naučná stezka je fyzicky náročnější, na její trase naleznete schody a žebříky a můžete vystoupit na skalní vyhlídky Dolní Lysá věž a Skalní hrad. Přírodě blízké bukové lesy doplněné zajímavými skalními masivy - Gorilka, Sněhulák, Oldříšek, Skalní hřib - jsou velmi atraktivním cílem pro rodinné výlety. Stezku zřídila Správa CHKO Jizerské hory (tel. 482 428 999).

Bukovec - Jizerka - Rašeliniště Jizerky
V okolí osady Jizerka se nachází 12 panelů naučné stezky, která návštěvníky na 6 km seznamuje s kulturními a přírodovědnými zajímavostmi vrcholových partií Jizerských hor. Trasa stezky vede od konce silnice z Horního Polubného, přírodní rezervací Bukovec kolem starého čedičového lomu a přes vrchol Bukovce, který je místem výskytu pro Jizerské hory netypické teplomilné flóry. Přes louky s hojným výskytem upolínu evropského pokračuje do staré sklářské, dřevorubecké a zlatokopecké osady Jizerka a končí na okraji Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky. Zde je po povalových chodnících umožněn přístup do nitra rašeliniště, kde lze vidět vzácné a chráněné druhy rostlin, jako jsou rosnatka okrouhlolistá, šicha černá nebo suchopýr pochvatý. V budově staré školy v osadě Jizerka je umístěno informační středisko ZO ČSOP Jizerka, kde je možné se seznámit s historií a současností Jizerských hor. Také tato naučná stezka je určena pouze pro pěší, výstup na vrchol Bukovce je středně fyzicky náročný. Stezka, ke které byl v roce 2001 vydán tištěný průvodce, byla Správou CHKO Jizerské hory zřízena v roce 1971 a je nejstarší naučnou stezkou v Jizerských horách.

Jedlový důl
Společnost pro Jizerské hory, o. p. s., (tel. 485 109 292) vybudovala v roce 2000 3,5 km dlouhou naučnou stezku procházející přírodní rezervací Jedlový důl, která byla vyhlášena v roce 1992 pro ochranu přírodě blízkých lesních porostů tvořených smrkem, bukem a jedlí. Šest informačních panelů seznamuje návštěvníky s geomorfologickými jevy, lesními ekosystémy a zajímavými rostlinami tohoto chráněného území, důvody a způsoby jeho ochrany. Stezka je snadno dostupná z Josefova Dolu, její trasa prochází po modré turistické značce skalnatou lesní roklí a nabízí působivé výhledy na vodopády a kaskády říčky Jedlové.

Fojtecké tisy
Naučný okruh Fojtecké tisy pocházející z roku 1980 je dlouhý přibližně 500 m a prochází přírodní památkou Pod Dračí skálou zřízenou v roce 1977 pro ochranu zákonem chráněného silně ohroženého tisu červeného. Na ploše přírodní památky se v dnešní době vyskytuje přibližně 500 jedinců této dřeviny, z toho 400 jsou mladé sazenice. Nejstarší stromy dosahují věku okolo 400 let. Přestože je tis červený prudce jedovatý, v zimním období bývá často poškozován zvěří a proto je celá lokalita oplocena - vstup je umožněn po žebříku. Ačkoliv se čtyři informační panely věnují zejména tisům, seznámíte se na nich i s dalšími zajímavými druhy rostlin vyskytujícími se v této přírodní památce. Stezka zřízená Správou CHKO Jizerské hory je vhodná pro praktickou výuku v přírodě a je dobře dostupná z Liberce přes Fojtku nebo z Radčic od konečné linky MHD č. 28 na Dračí sluji.

Historicko-přírodovědná stezka Nové Město pod Smrkem
Naučná stezka v jižním okolí Nového Města pod Smrkem byla vybudována Novoměstským občanským sdružením (tel. 482 325 319, paní Svobodová) a nabízí tři barevně odlišené úseky různé délky (2,5, 8,5 a 10 km) a fyzické náročnosti. Nejkratší část vedoucí k minerálnímu prameni je sjízdná na kole, ostatní jsou určeny pouze pro pěší a vystupují na okolní vrcholy - Svinský vrch a Měděnec. Společným výchozím bodem všech tří tras je Mírové náměstí v Novém Městě pod Smrkem. Na celkem 26 zastaveních lze nalézt informace o životě v této části Jizerských hor v 16. a 17. století, o rozvoji řemesel a průmyslu, o těžbě železné a cínové rudy v okolí Měděnce a Rapické hory, o lesích a lesním hospodaření a o zvířatech i rostlinách Jizerských hor. Stezka je vhodná pro rodinné výlety i pro školní exkurze. Novoměstské občanské sdružení ve spolupráci s Domem dětí v Novém Městě pod Smrkem vydalo v roce 1992 ke stezce tištěného průvodce.

Protržená přehrada na Bílé Desné
Tato naučná stezka připomíná tragédii z 18. září 1916, kdy se protrhla sypaná hráz přehrady na Bílé Desné. Při tragické události zahynulo 62 lidí, převážně obyvatel obce Desná. Na místě zbyla šoupátková věž, z níž hrázný celou událost pozoroval, torzo hráze a kamenný bezpečnostní přepad, který nebyl nikdy využit. Okruh dlouhý 1 km je od roku 1996 vybaven šesti naučnými tabulemi se základními informacemi a dobovými fotografiemi. U zřizovatele stezky - Osady Jizera České tábornické unie (tel. 482 712 356, pan Heřman) - je možné si objednat průvodce, který o areálu a jeho okolí podá odborný výklad.

Jablonecká přehrada a okolí
V Jablonci nad Nisou vybudovala pro potřeby školní výuky o. p. s. Suchopýr (tel. 486 131 623) naučnou stezku Jablonecká přehrada a okolí. Na devíti zastaveních stezky dlouhé 1,1 km jsou připraveny informace a zajímavosti o rostlinách a zvířatech vyskytujících se kolem údolní nádrže. Stezka je určena především pro doplnění výuky přírodovědy a přírodopisu na základní škole, ve spolupráci s 9. ZŠ Jablonec nad Nisou jsou připravovány pracovní listy pro žáky. Trasa vede po zpevněné komunikaci podél vodní nádrže Mšeno III a je fyzicky nenáročná. U zřizovatele stezky je možné si objednat odborné průvodcovské služby.

Lesní naučná stezka v Harcově
Občanské sdružení Společnost přátel přírody (dříve Staří ochránci Jizerských hor, tel. 482 751 195) od roku 1999 provádí výukové programy pro děti základních škol na vlastní stezce, která vede od harcovské myslivny k lesní bioškolce. Vzhledem k cílové skupině je trasa pouhé 3 km dlouhá a 11 panelů obsahuje informace, úkoly a náměty na hry spojené s lesem, jeho životem a zásahy člověka. Obrázkové zpracování panelů odpovídá zaměření na mladší žáky. Stezka je snadno dostupná autobusem liberecké MHD č. 15, pro skupiny lze u Společnosti přátel přírody objednat zkušeného lektora, který informace na panelech doplní o další zajímavý výklad.
O naučných stezkách nejen v Jizerských horách pojednává publikace Naučné stezky Libereckého kraje vydaná resortem životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje ve spolupráci se zřizovateli jednotlivých stezek. Na 54 stranách brožury, která je k dispozici na krajském úřadu, na Správách CHKO Jizerské hory a Lužické hory a v omezeném množství i v informačních centrech v regionu, lze nalézt základní informace o 24 naučných stezkách v kraji doplněné o orientační mapky a kontakty na zřizovatele.
Závěrem považuji za vhodné připomenout, že naučné stezky procházejí přírodně nejcennějšími, často snadno zranitelnými a většinou zákonem chráněnými partiemi Jizerských hor. Pro zachování těchto cenných lokalit je nezbytné dodržovat pravidla ochrany přírody a respektovat zákaz vjezdu jízdních kol mimo zpevněné cesty.

Martin Modrý, foto Jiří Hušek, Pavel Vonička, Richard Višňák, Eva Modrá
 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border