border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2007 arrow Leden 2007 arrow Mladí strážci a prezentace informací
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Mladí strážci a prezentace informací Tisk E-mail
Michal Skalka (mis, ms)   

Někdy před sto lety se novináři ptali amerického podnikatele Henryho Forda, co by dělal, kdyby měl posledních pět dolarů. Odvětil, že by je vložil do reklamy. Automobilový magnát si byl velmi dobře vědom toho, že pro jeho úspěch je především důležité, jaké mínění mají o jeho výrobcích klienti a jak bude svoje výrobky nabízet. Zamyslíme-li se nad jeho filozofií, zjistíme, že ji lze zobecnit a pak vztáhnout na veškeré lidské počínání. Stejně jako nemůže být úspěšný výrobce automobilů, pokud svoji práci neumí prodávat, nebude mít úspěch ani strážce, který nedokáže dobře prezentovat svoji práci.
     Poslední letošní setkání Mladých strážců zapojených do Junior Ranger Project (JRP) Follow Up proběhlo v sobotu 2. prosince 2006 ve Vrchlabí a bylo zaměřeno na téma Strážce a prezentace. Odvíjelo se od myšlenky – nemusíš znát tisíc kytek latinsky, stačí, když jich znáš sto česky a umíš o nich dobře povídat. Celý den byl tedy věnován umění osobně předávat informace lidem při přenáškách nebo exkurzích. Mladí strážci si na začátku programu prohlédli prezentaci o tom, jak se dělá dobrá prezentace a pak podle zadání si také vlastní prezentaci připravili. Učili se třeba to, jak se vyhnout třem stejným slovům v jedné větě. Každý Mladý strážce dostal jeden strom ve vrchlabském zámeckém parku a v literatuře vyhledal důležité informace o dané dřevině. Jedna věc je ale mít vše v bodech na papíře, jiná pak přednést text ostatním tak, aby si to zapamatovali. Proto se později mladí strážci trousili po dvoře a se zadumaným výrazem polohlasně cvičili intonaci, rytmus a vůbec celý svůj verbální i neverbální projev. Velmi svazující a jazyk lámající byla kamera pana Hlouška, která všechno pečlivě natáčela. Zájemci pak podle natočených záběrů mohli svůj projev náležitě vyladit. Je až neuvěřitelné, kolik chyb v přednesu na sobě sebekritický necvičený lektor může v záznamu objevit. Poměrně nepříjemné bylo pro začínající lektory pozdravit své imaginární posluchače do velkého zrcadla. Málo kdo se dokázal postavit metr před něj, podívat sám sobě do očí a začít dobře mluvit. Jindy brilantní a mrštný jazyk suverénního puberťáka nebyl schopen formulovat pouhý pozdrav. Vlastní prezentace proběhly odpoledne v parku. Mladí strážci přímo u stromu demonstrovali jeho vlastnosti a charakteristické znaky. Po každém vystoupení ostatní hodnotili projev svého kamaráda. Pěkně o svém stromu mluvila Bára Hloušková a Martina Hubařová, která měla z kamery velké obavy. Její projev byl navzdory tomu velmi dobrý, jen s drobnějšími nedostatky. Lektoři této části JRP, Michal Skalka z oddělení terénní služby a Květa Černohlávková z Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze, sestavili také pracovní listy. Mladí strážci je po programu vyplnili a odevzdali. Slouží mimo jiné i k tzv. zpětné reflexi, tedy jako informace pro lektory, co všechno si posluchači zapamatovali a co jim v hlavě neutkvělo. Z více než hodinového záznamu natočeného na kameru je sestříhán asi čtvrthodinový snímek. Na něm se budou později demonstrovat chyby a nedostatky řečníků a bude použit jako materiál k dalšímu studiu. Posledním úkolem pro účastníky bylo vytvoření prezentace o zadaném stromu v programu Microsoft Power Point. Zde stačí jen pár snímků, aby pochopili principy sestavování kvalitní přednášky.
     Program Strážce a prezentace vznikl jako společné dílko Michala Skalky a Květy Černohlávkové. Zkušenosti z praxe se zde spojily se znalostmi didaktiky a vytvořily zajímavý celek. Květa Černohlávková se zúčastnila letního JRP a načerpala z něj inspiraci do své diplomové práce. Zavrhla již rozpracovaný návrh na využití přírodního parku Košíře v Praze-Motole a nyní vytváří metodiku JRP pro správy chráněných území, které nemají čas nebo peníze připravit JRP v rozsahu jako v Krkonoších nebo na Šumavě. Uvažuje se tedy o šesti hlavních tématech, která dětem ve věku 14 až 16 let představí během víkendových schůzek práci strážců v chráněném území. Cíle jsou stejné jak v případě krkonošské varianty projektu, jen časově bude Květin projekt méně náročný a lektoři správ si budou moci vybrat mezi jednotlivými programy, které na sebe navazují jen velmi volně. Ty samozřejmě nebudou jen pouhou teorií, ale aspoň některé i vyzkoušeny v praxi. Jaký o ně je zájem, zjišťovala autorka dotazníkem u jednotlivých správ chráněných krajinných oblastí. Velmi potěšitelné je, že dosud projevilo zájem o vyzkoušení alespoň jednoho z nich osm správ. Diplomová práce Květy Černohlávkové byla již představena během semináře na Pedagogické fakultě UK a těší se podpoře Ministerstva životního prostředí.


Na co je třeba dát při vlastní prezentaci pozor:
- znát předem zájmy a znalosti posluchačů
- mít důstojný vzhled odpovídající povaze prezentace
- udržovat kontakt s publikem
- nezahltit mnoha informacemi
- používat demonstrační pomůcky
- držet se tématu
- informace podávat spíše jako drby, o suchá fakta lidi moc nestojí
- dodržet časový prostor
- zahnat nudu jakýmkoliv způsobem
- mít zpětnou vazbu (reflexi)

Aktualizováno ( Pátek, 13. duben 2007 )
 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border