border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2007 arrow Únor 2007 arrow Geologická paměť krajiny
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Geologická paměť krajiny Tisk E-mail
Radovan Vlček (rav)   

Zdeněk Kukal, Jan Němec, Karel Pošmourný
vydala Česká geologická služba, Praha 2005 za podpory Ministerstva životního prostředí ČR. Vydání první, 224 stran, cena 390 Kč. Knihu si můžete koupit ve větších knihkupectvích nebo prostřednictvím internetového obchodu České geologické služby na adrese
http://nts5.cgu.cz/website/obchod/mob.pl

Geologie je ze všech přírodovědných oborů pro laickou veřejnost snad nejméně přitažlivá. Pozorováním ptactva či botanikou se zabývá nepoměrně větší počet nadšených amatérů než geologií. Nepočítáme-li sběratele minerálů, případně fosilií (přičemž mineralogie i paleontologie jsou jen jedny z mnoha kamenů v pestré mozaice geologických věd), má laická veřejnost k této skupině vědních oborů, mírně řečeno, rezervovaný vztah. Přitom nás geologie provází doslova a do písmene na každém kroku. Krajinu kolem nás lze vnímat jako otevřenou knihu, z níž lze číst historii jejího vývoje. Geologie nám odpovídá na ty nejzákladnější otázky, které nás při pobytu v přírodě mohou napadat. Učí nás, proč má hora nebo údolí ten či onen tvar, proč si řeka prorazila koryto tudy a ne o pár kilometrů dále, proč ve vápencích vznikají krasové jevy a v pískovcích skalní města atd. Relativně malou oblibu geologie u laické veřejnosti si lze vysvětlit mimo jiné tím, že si jen velmi obtížně prorážela a proráží cestu do výukových osnov základních škol a gymnázií. V anglosaském světě se totiž žákům a studentům na základním a středním stupni vzdělání dostane spousta informací z geologických oborů, v rámci předmětu nazvaného Physical geography, tedy fyzického zeměpisu, zatímco u nás jsou vyhrazeny pouze studentům příslušných oborů na univerzitách. Klíčovým problémem pochopení geologie a geologických procesů je vnímání času. Měřítka, jimiž se tento čas řídí, jsou natolik odlišná, že jsou z pohledu délky běžného lidského života jen stěží uchopitelná.
     Vydání této knihy je významným počinem na poli popularizace geologie, a to hned ze dvou důvodů. Za prvé přibližuje čtenářům geologické obory velmi stravitelným způsobem, aniž by ovšem utrpěla odborná kvalita textu. Ostatně jména autorské trojice, z níž každý má na svém kontě desítky populárně vědeckých prací v tisku, rozhlasu i televizi, jsou toho zárukou. Druhým důvodem je to, že je v publikaci přehledně shrnuta geologická historie území naší republiky způsobem, který nemá v populárně vědecké literatuře obdoby. Krajina naší země je totiž geologicky mimořádně zajímavá. Na poměrně malé ploše našeho státu najdeme ukázky mnoha velmi různorodých geologických pochodů, jevů a fenoménů; jsme v tomto ohledu mnohem bohatší než podstatně větší země. Jednotlivé přírodní útvary nejsou co do plošného rozsahu nikterak ohromující, zato však dohromady tvoří neobyčejně bohatou a pestrou mozaiku. Kniha pokrývá miliardu let geologické historie území České republiky. Paměť krajiny tuto historii zaznamenala a různými způsoby v sobě uchovala. V každém okamžiku geologické historie měla krajina našeho území určitou tvářnost. Někdy se od té současné příliš nelišila, jindy vypadala úplně jinak. Tato kniha nabízí poutavý výlet do geologických dějin našeho území. Snaží se přiblížit, jak v té které geologické době reliéf naší země vypadal, případně, co, pokud vůbec, se z něj dochovalo do dnešních dnů. Seznamuje čtenáře nejprve se základními typy reliéfu od nížin až k horám, a přes horninové složení našich hor se dostává k pestré geologické stavbě celého území naší republiky. V další částech porovnávají autoři vybrané existující krajinné typy s jejich obrazem v dávných geologických dobách. Dozvídáme se tak například, jak vypadala krajina moravského krasu před 355 miliony let či vnitrosudetská a podkrkonošská pánev před 300 miliony let. Zjistíte, jak se vyvíjely jednotlivé části našeho území v různých geologických dobách a na kterém místě na Zeměkouli se v tu kterou dobu nacházely. Dozvíte se o geologických pochodech, které na horniny působily, o zlomech, vrásách a posunech. Velmi zajímavá kapitola je věnována tzv. geologickému času, tedy měřítku rychlosti geologických pochodů v porovnání s vnímáním času z pohledu běžného lidského života. Značná část je věnovaná sopečné činnosti od nejstarších dob až po nejmladší, jen několik set let starou Komorní hůrku. Poslední část je věnována utváření současného reliéfu krajiny vlivem zvětrávání. Seznámíme se tu s krajinou granitovou, krasovou a s krajinou pískovcových skalních měst. Krátce je shrnuto i působení člověka na krajinu, především hornická činnost a s ní související zachování paměti krajiny na starých hornických a geologických mapách.
     Jde jednoznačně o vynikající dílo, které poutavou formou otevře čtenářům nové pohledy na krásnou a pestrou krajinu České republiky. Autoři zbytečně neplýtvají odbornými výrazy, a ty, které použít museli, jsou přehledně vysvětleny v sedmnáctistránkovém rejstříku odborných názvů. Text je pro větší názornost doprovázen více než dvěma stovkami barevných fotografií, map, náčrtků a blokdiagramů.

Aktualizováno ( Pátek, 13. duben 2007 )
 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border