border border border border
border
Časopis Krkonoše - Jizerské hory
border
arrow Úvod arrow 2007 arrow Listopad 2007 arrow Junior Ranger Network 2007, Toepferovo stipendium do Krkonoš
border

Časopis Krkonoše - Jizerské hory
Úvod
Rejstřík článků
Možnosti inzerce
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
Hledat
Správa KRNAP
logo_bar
Junior Ranger Network 2007, Toepferovo stipendium do Krkonoš Tisk E-mail
Michal Skalka (mis, ms)   
Junior Ranger Network 2007   
  Součástí výroční konference Europarc Federation byl poprvé od svého vzniku v roce 2002 i Junior Ranger Project. Protože heslem celé konference byla přeshraniční spolupráce, byly pozvány ke společným diskusím a hrám i JRP týmy z Krkonoš, Jizerských hor, Šumavy, Bavorského lesa a Gesäuse. Je velikou škodou, že pozvání nepřijali kolegové z polských a slovenských Tater či polské části Krkonoš (přestože náklady spojené s pobytem byly hrazeny pořadatelem). JRP byl věnován celý jeden den.
     Po zahájení se všichni seznámili pomocí několika oblíbených her zaměřených na olámání neopodstatněných ostnů ostychu z cizí řeči (veškerá komunikace probíhala v angličtině), cizího prostředí či neznámých lidí. Následovalo představení jednotlivých chráněných území a hlavně aktivit JRP, které v nich probíhají. Samozřejmě mladý strážce se před ničím nezastaví a proto nikoli dospělí, ale mladí zde měli hlavní slovo. Základní programy jsou si dosti podobné, Krkonoše mají jedinečně zpracované a zaměřené pokračovací programy JRP Follow UP.
     Potom mladí pod vedením Květy Černohlávkové a Claudie Klampfl z Europarc Federation sestavovali postery na téma, jak by si představovali přeshraniční spolupráci. Mezitím jejich dozor – JRP mentoři – sedli k pomyslnému kulatému stolu a diskutovali o problémech, které s sebou JRP přináší. Zcela jasně zde zazněla chuť a potřeba se stýkat navzájem a ničit jazykové bariéry, které má kolem sebe nejen naprostá většina mladých strážců, ale také stále ještě nemálo strážců dospělých. Výrazně zde byl prezentován jeden z hlavních cílů JRP – vytvořit si personální základnu budoucích pracovníků a spolupracovníků správ chráněných území. Velmi zajímavý byl postup kolegů z Bavorského lesa, kteří vyvinuli dva stupně JRP. První je určený pro větší množství dětí z místních základních škol (letos jich bylo cca 150). Během takové víkendové akce se vytipuje 5 až 10 % nadějných mladých strážců a s nimi se pak pokračuje dál ve stupni druhém během celého školního roku. Slabým místem prezentovaných programů JRP je období, kdy mladý člověk prochází změnami v souvislosti s opuštěním základní školy a o něco později i školy střední. Sice možná ví, co by chtěl v životě dělat a čím se živit, ale mění kolektiv a získává nové kamarády. V diskusi vzešel nápad vytvořit jakýsi třetí stupeň JRP, kde by organizátoři JRP chtěli udržet mladé strážce při správě chráněného území a ve spolupráci v době od maturity do možného nástupu do zaměstnání. Padla také nabídka od rakouských kolegů na účast na olympijských hrách mladých strážců, na kterých děti ve smíšených skupinách plní různé úkoly. Bez zajímavosti není ani možnost přípravy společného malého Mezinárodního tábora JRP ve Wildniscampu v Německu s pracovním názvem akce Wildniscamp for Wild Children.
     Po dopoledním bloku následoval bufetový oběd. Nikoli v hanlivém slova smyslu, neboť podávané pokrmy byly vybrané pochoutky, ale proto, že delegáti konference posedávali, postávali a pojídali pochutiny v konferenčním centru. Mladí strážci v typických tmavě modrých tričkách chodili mezi nimi, rozdávali letáky o JRP vydané Europarkem právě k této příležitosti a lákali účastníky do malé JRP loterie. Cílem bylo upozornit maximum delegátů na plakáty a informovat je o JRP. To se podařilo, protože o tom, co znamená zkratka JR na loterijním lístku, věděl každý.
     Odpolední exkurze po krásách Českého Krumlova se líbila mladým i starým navzdory tomu, že na závěr byli všichni studení a mokří, protože druhá část exkurze se odehrála na raftech a Vltavě. Pro projekt bylo důležité to, že seděli v lodích ve smíšených skupinách a museli se bavit mezi sebou, i když jejich mateřštiny byly na hony vzdálené. On i ten raft se musí nějak řídit a pohánět pádly.
     Před večeří pak mladí strážci opět poutali pozornost přítomných pomocí loterie a JRP letáků. Na začátku slavnostního gala večera pak všichni nastoupili na osvětlené pódium, ukázali postery, které v první části dne sestavili a řekli svá poselství o tom, co je na JRP zajímá a drží. Osobně mě velmi těší to, že mladí mohli vidět „velký svět“ a potkat ty nejlepší a nejvýznamnější ochranáře Evropy. Hodně to děti motivuje pro další práci. Nadšení pak kolem sebe šíří a pomáhají udržovat vysoké obrátky projektu.
     Hlavní organizátoři celé konference kvitovali s velkým potěšením propojení ochranářské drobotiny se zasloužilými úctyhodnými ochranářskými kmety. Aktivity JRP splnily svůj účel. Myšlenka JRP jako jednoho z pilotních projektů Europarc Federation byla představena důkladně a snad se projekt rozběhne i na dalších místech Evropy. Díky organizátorům a všem, kteří pomohli mladé strážce do Českého Krumlova dostat!
 
Toepferovo stipendium do Krkonoš 
  Na závěr konference obdrželi tři nejlepší studenti Evropské cestovní stipendium Alfreda Toepfera. Po bok studentů z Polska a Německa se postavila naše externí lektorka Květa Černohlávková. I když se ochranou přírody začala zabývat teprve před rokem, její práce a plány, jak studovat a rozšiřovat Junior Ranger Project, zaujaly hodnotitelskou komisi natolik, že jí poskytla prostředky na studijní cesty po Evropě. Vedle obrovských příležitostí jde i o prestiž, neboť stipendium se udílí 12 let a Květa Černohlávková je čtvrtým Čechem, který je může využít. Zdá se tedy, že její práce má pro ochranu přírody velký význam.
     Květa Černohlávková absolvovala obory biologie a výchova ke zdraví na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Ve volném čase se zabývala organizováním a vedením táborů pro zdravé i handicapované děti. V loňském roce se Krakonošovým dopuštěním zúčastnila letního tábora JRP a začala intenzivně spolupracovat s terénní službou Správy KRNAP při pokračovacích programech, tzv. JRP Follow Up. Spolu s Michalem Skalkou navrhli ideální profil mladého strážce a Květa pak na rozvoj jednotlivých vlastností připravila speciální programy. V nich se vedle přírodovědeckých a místopisných znalostí zaměřila na komunikační dovednosti, kterými by měl být strážce vybaven. Při těchto programech dobře uplatnila své didaktické zkušenosti. Programy proto nebyly nikdy suché, ale doslova měly šťávu a udržovaly mladé strážce vždy ve střehu a příjemném napětí, a to nikoli na úkor vědomostí, které předávala. O akcích jste se dovídali pravidelně na stránkách Krkonoš – Jizerských hor, Krkonošských novin, internetových stránkách Správy KRNAP či vlastních www.volny.cz/junior.ranger. Programy Květa publikovala v diplomové práci, kterou jako metodickou brožuru pro chráněné krajinné oblasti vydalo ministerstvo životního prostředí. Vedením organizace Europarc Federation byla požádána, aby připravila program JRP k příležitosti výroční konference v Českém Krumlově. Zde opět vycházela ze zkušeností nabytých v Krkonoších a snažila se JRP zviditelnit v nejvyšší možné míře.
     Evropským cestovním stipendiem její práce v JRP nekončí. Naopak, čeká jí náročné studium a další práce. Nápadů má mnoho. Ostatně jako vždy. 
 
Aktualizováno ( Neděle, 21. květen 2017 )
 
< Předchozí   Další >

Nahoru Nahoru go to top
border borderborder border
     
border
webmaster@krnap.cz
border
border border
border border border border
border border border border